عجیب اما واقعی : آتش زدن روستا توسط جن ها همه را حیرت زده کرده

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : آتــش سوزی های مکـــرر در یکــی از روستـــاهای مصر موجب رعب و وحشــت اهالـی ایـن روستـــا شده است.با فانوس همراه باشید عجیب اما واقعی : آتش زدن روستا توسط جن ها همه را حیرت زده کرده

روستایی-که-جن-ها-آتش-زده-می-شود-تو

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

عجیب اما واقعی : آتش زدن روستا توسط جن ها همه را حیرت زده کرده

فانوس : آتــش سوزی های ناگــهـــانی در منازل روستای باسـتــانی و تاریخی “صندلـــا” در اسـتــان کفـر الشــیخ مصر بدون علـــت مشــخص، موجب ترس و وحشت اهـالـی شده است.

رسانه های محـلی مصر گزارش داده اند که ایــن آتش ها ناگهـان و بدون دخـالت هیچ کسی خاموش می شود.

فــــــانـــــــوســــــــ : اهالــی روستا، بارهـا ماموران آتش نشـــانی را برای اطــفای حریـق خبر کرده انــد، امــا متوجه شده اند که آتش خود به خود خاموش می شود و وقتـی که خودروهای آتـش نشانی محل حریق را ترک می کنـنـد، آتـــش سوزی دوباره شروع می شود و با بازگــشت ماموران آتش نشـــانــی، حریـق بار دیــگر خاموش می شود و باز هم پس از رفــتن ماموران آتـش نشانی، آتش شعلـــه می کشد!

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

عجیب اما واقعی : آتش زدن روستا توسط جن ها همه را حیرت زده کرده

فانوس : ایــن مســالـــه موجب رعــب و ترس اهـالی این روستـا شده که جمــعیـتـی بالغ بر 25 هزار نفـر دارد.

«محمــد عبـدالـــله» از اهـالـــی روستـای صندلا گفـــت: آتـــش سوزی های عجــیب و غریب، به طور ناگهــانــی شروع می شود و ناگهان هم خاموش می شود، بدون اینـــکه چیزی بسوزد، در حالـــی که آتـــش سوزی شدیــد اســـت.

فانوس : وی افزود: گفـته می شود علــت آتش سوزی ها ایـن اســـت که فردی که به دنــبــال آثــار باستـــانـی درروستـا بوده اســـت، جن و شیطــان Evil را احضار کرده ولی نتوانـستــه اســـت که آن را دفع کنـد و به نظر می رسد که بزرگـــان روستـا هم از دفـع جن ناتوان بوده انـد!

به گفته وی، اهـالـی روستـا به شدت از ایــن وضعـــیت ترسیده و از احـتمـــال تداوم ایــن آتش سوزی ها و “خشـــم جن”! هراسـان شده انــد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.