رویتز : بوسه رهبر ایران بر صورت روحانی و برجسته خواندن وی

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : خبرگزاری رویترز دقایـــقی پیـش با بازتاب آیـــین تنفیذ حکم ریــاســت جمهوری دکتـر حسـن روحانــی، نوشت: رهــبر عالی ایــران رئیس جمهور ایـن کشور را فردی برجـســـته توصیـف کرد.با فانوس همراه باشید رویتز : بوسه رهبر ایران بر صورت روحانی و برجسته خواندن وی

رویتز-بوسه-رهبر-ایران-بر-صورت-روحانی

ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

رویتز : بوسه رهبر ایران بر صورت روحانی و برجسته خواندن وی

فانوس : رویترز در گزارش خود با پرداختن به ابـــعــاد مختــلـــف سخنان رهــبــر معظـــم انقـلاب اســلـامی افـــزود: رهبـــر عالی ایران در جمـــع سران مذهبی، نظـامــی و سیاســی ایران، موفقـــیت دولت دوازدهـــم را خواســـتار شد.

رویترز ‘خودکــفایــی داخلی’ و ‘ توسعه اقتـصاد مقـــاومتی’ را دو محور اصــلـــی سخــنــان رهـــبـــر معـــظـــم انــقلاب خواند و افــزود: رهــبـر عالی ایـران بر رسیدن به دسـتاوردهای مورد نظـر کشور تاکید کرد.

مجله فانوس : رویتـــرز در بخـــش دیگری از گزارش خود به روبوسی حضرت آیــت الـــلـــه خامنــه ای رهبـــر معـظم انقـلاب با دکــتـر حسـن روحانـــی رئیس جمهوری اشــاره کرد و نوشت: رهـبــر عالی ایران بر صورت روحانـی بوسه زد و رئیس جمــهور نیز شانــه های رهـبر ایــران را متواضــعــانــه بوسیـــد.

این خبـرگـــزاری در ادامــه ‘مردمســالاری دیـــنی’ و ‘صیـانـت از آرای ملت’ را از جمـلـــه موضوعات مورد تاکـــیـد دکتــر حسن روحانی در این مراســم خوانـــد و نوشت: رئیس جمهور ایـــران بهبود جایـگـاه ایــران در جهان را هدف دولت دوازدهـــم خوانده است.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.