رابطه جنجالی ریحانا با وارث شرکت تویوتا و خیانت دوباره این خواننده زن

به گزارش مجله اینترنتی فانوس وارث اهـــل سعودی شرکـــت تویوتا مدتی است با ریــحانا خواننده سرشــنـاس آمـــریـکایـی ارتــبـــاطـــی جنجالی را آغاز کرده اســت.با فانوس همراه باشید رابطه جنجالی ریحانا با وارث شرکت تویوتا و خیانت دوباره این خواننده زن

ریحانا-خواننده-مشهور-پس-هوس-بازی-با

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

رابطه جنجالی ریحانا با وارث شرکت تویوتا و خیانت دوباره این خواننده زن

فانوس : حســـن جمــیـل اهـــل عربــســـتـــان سعودی که وارث شرکــت خودروسازی تویوتا است و اکنون از مدیـران ارشــد آن نیـز به شمار می رود با ریحـانــا خواننــده مشهور آمریــکایــی از مدت ها پیـش ارتـــبــاطـــی بســـیار جنجالـــی را آغاز کرده اسـت.

در حالــی که ایـــن دو مدام زیر ذره بین پاپـاراتـزی ها قرار دارنـــد اکنون مشخص شده است که جمیل برای ادامــه ارتــباط جنــجـالی خود با ریحــانــا به ازدواج خود پایان داده است، آن هم در حالی که فقط سه ماه از ازدواج می گذشـت. همـــسـر جمیل، «لیــنــا» نام داشــت و هنرمـنـد سرشــناسـی در امور نقاشـــی و هنرهـای تجســمی بود.

مجله اینترنتی فانوس : وارث شرکت خودروسازی تویوتا انــدکــی پس از ازدواج با «لیــنا» با ریــحانــا آشنـا می شود و کم کم تصـمــیـــم می گیرد به خاطر ایــن خواننده جنـجـــالی آمریکــایـی به سرعــت از همــسـر خود جدا شود. نکتـــه بســـیــار جالــب ایـن اســت که ریــحــانا به جمیل نیـــز وفا نکرد. در حالی که جمـیل برای این خوانــنـــده سرشـــناش آمریکایی از همــســـر خود گذشت مدتـــی بعـد متوجه شد که ریـحـــانــا دیـــگـر علـاقـــه ای به ارتباط با او ندارد. البـــته این ارتـباط هنوز تمــام شده نیـســت.

فانوس : اما به هر حال یکـــی از بدتریـــن و کثیف تریـن اخــبــار حاشیـــه ای هالـــیوود رقم خورده است. ریـــحـــانـــا با آن ظاهــر عجیـب و لبـاس های عجیب ترش اکنون دوباره در کانون شدیــدتـریــن توجهات قرار گرفتـه اســت. او زنـــدگی زنــی را به هم ریخـــتـه اسـت که هرگــز تا به حال او را ندیده اســت.

 

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.