زعفران

شرایط نگهداری زعفران دم کرده

برای نگهداری زعفران دم کرده باید نکاتی را رعایت کنید تا رنگ و بوی آن از بین نرود. نحوه آسیاب کردن, دم کردن و نگهداری از زعفران را در فانوس بخوانید.

نگهداری زعفران دم کرده

زعــفــران گیــاهـــی اســت چند سالـــه که دارای پیـــاز می باشد ایـــن پیـــاز دارای غلـاف قهوه ای رنــگـــی اســـت. ایــن گیــاه در جنوب غربـی آسـیــا، جنوب اســپـانــیـا و جنوب اروپا روییده می شود.

برای نگـــهــداری زعـــفــران اول باید بدانـیـم که چگونه زعفـــران را دم کنیم و برای ایـن کار اول باید آن را درســت آســیـاب کنـــیــم به نکــات زیـــر کامــلــا توجه کنـیــد.

زعفران

شرایط نگهداری زعفران

نحوه آسیاب و دم کردن زعفران

زعـــفران را از قدیم با یک حبــه قند آســـیاب می کردند این قنــد کاربردش فقط در بهتـــر خرد شدن آســـیاب بود ولی همـــیـن قنـد باعث می شود که زغـفـــران شما رنــگ خوبی موقع دم کردن ندهد با وجود وسایل آسیـاب کردن موجود در بازار سعی کنید از حبه قنـد استــفـــاده نکنیـــد .

نکتــه بعد مخصوص زعـفران خشک نشده است می توانــیـد ایـن زعـــفران را یا در فر یا روی شعله گاز خشک کرده و بعد آسیاب کنید در فر ایـــن پروسه بهـتــر انــجــام می شود زیرا که حرارت از همــه طرف به آن برخورد می کنــد زیاد در فر نمـانـد زیرا که زعــفـــران زود می سوزد و خراب می شود.

زعــفران را در شیر داغ هم می توان دم کرد ولی برای برخــی موارد ممــکــن است منــاســب نباشــد پس دقـت کنـــیــد که برای چه کاری احــتــیـــاج دارید.

برای دم کردن زعفـــران مقداری آب جوش روی آن ریــخته و روی کتـــری در حال جوش یا روی بخاری یا روی سمـاور ویا روی چای ساز قرار دهـــیــد تا دم بکشــد وکامـلـا رنگ بیـــاندازد.

زعفـــران را با یخ هم می توان دم کرد که رنـگ بهــتری هم خواهـد داشت فقــط دو قطعه یخ قالبـی داخــل آن بیانـدازید و روی سمـــاور یا هرچیــزی که می خواهـید در روی آن دم بکـــشـد بگذارید نتـیجـه خوبی خواهد داشـت.

برای تهـیــه گرد زعـــفـران آن را بعد از کوبیــدن کامل از الک رد کنـید گرد زعـفران کامــلــا داخـــل آب حل می شود و رنـگ بهتــری دارد.
اگـر می خواهید زغفــران شمــا رنــگ بهـتــری داشـته باشـــد هنـــگام مصرف آن را بکوبید.

اگر می خواهیـد زعفـــران خاصـــیــت خود را از دست ندهـــد داخـل ظرف فلــزی و در مرتبه دوم داخل ظرف شیـشـــه ای نگه داری کنیــد از نگه داری زعـفران داخــل ظرف پلـاســتــیکی پرهــیز کنـــید زیــرا که مواد موجود در پلـاستـیـک خاصـــیت زعفــران را از بین می برند.
زعـــفــران را در محیط خشک و خنک نگــه داری کنید وحتـمـــا در بسته باشــد چون اگـر رطوبت بردارد خاصـــیـتـش از بیـن می رود.
زعـفـران دم کرده را به مدت دو هفتــه داخـــل یخچـــال و داخــل ظرف شیشه ای در بستـــه می توانـــیــد نگـه داری کنــیـد ولی بعـــد از ایــن مدت رنــگ و بوی خود را از دست می دهد.

می توانـــیــد زعـــفران دم کرده را اگـــر زیـاد باشـد به صورت بسته بسته و اگر کم باشد به صورت یک جا در فریـــزر نگـه داری کنیــد وهنگام مصــرف با مقداری حرارت و یا کمی جلوتر یخ آن را باز کنیـد فقط توجه کنــید اگر اضـافه باشــد دوباره اقدام به فریـــز کردن نکنـیــد ایـن کار در خصوص تمــام مواد غذایـــی اشـــتـبــاه است.

چگونه زعفران دم کرده را مثل روز اول تازه نگهداریم؟

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.