زنان باردار

فواید خوابیدن در اتاق تاریک برای زنان باردار

استراحت و خواب در یک اتاق تاریک برای زنان باردار بسیار مفید است تاریکی و نور محیط بیرون بر روی جنین بسیار تاثیر گذار است.در ادامه این مطلب از بخش زناشویی مجله فانوس با ما همراه باشید.

_________________فانوس_________________

بهتر است زنان باردار 3 ماهه آخر بارداری در اتاق تاریک بخوابند

بـــی خوابـــی ممــکـــن اســت در هر مرحلـــه ای از دوران بارداری رخ دهـد امــا در ماه های آخــر شایع تر است زیـرا بدن مادر تغیــیـــرات زیادی کرده و جنـیـــن به حداکـــثر رشـــد خود رســیده است. حدود 80 درصـــد زنان باردار دچـار مشــکــلــات بدخوابـــی و بی خوابی می شوند.

استراحت و خواب در یک اتــاق تاریـک برای زنـان باردار بسـیار مفید اســـت تاریــکـــی و نور محــیط بیـرون بر روی جنیــنـــبـــســـیـــار تاثـــیر گذار اســت.

پژوهشگران به زنــانی که قصـــد بارداری دارند توصیـه می کنــنـــد برای افزایــش قدرت باروری از خوابیـــدن در اتاق با نور روشن و نگــه داشتـن چراغ خواب با نور مصـــنوعی روشن در هنگـــام شب خودداری نمـــایـــنـد.

گفتنـی است، پژوهش های انـــجـام شده توسط بیــمـــارســـتــان دانـشـــگـــاه کپـــنــهـــاگ بر روی 833 زن در سنیـن 19 الـــی 46 سال نشـــان داده اسـت نور مصنوعی باعث عدم ترشـــح “هورمون ملـــاتونینــ” در بدن می شود که وظیفــه ی تنـــظــیم خواب و بهبود عمـــلکـرد سیســـتم ایــمـنــی بدن را دارد.

زنان باردار

خواب زنان باردار

کــمـبود ترشح ایــن هورمون و به دنبــال آن بی خوابـــی سبب کاهش قدرت باروری در زنــان می شود.
پژوهشــگران همچـــنیـن به زنان باردار نیز توصیه می کننـــد شب ها در اتاق کاملا تاریک اسـتــراحـت نمایــنــد، به ویژه در 3 ماهــه آخـر بارداری، زیـرا نور باعث کاهش تولید ملــاتونیــن و ایــجاد مشــکـــلـــات سلامـتــی برای مادر و نوزاد می شود.
نتــیجـه ایـــن تحقـیــق در مجلــه ی باروری و نابــاروری به چاپ رسیده اســت

تاثیراتی که میزان نور محیط بر روی نوزاد زنان باردار دارد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.