زنی که ترجیح داد 40 سال از عمرش را در یک جزیره به تنهایی زندگی کند

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : یک زن کانــادایـــی، بیـــش از 40 سال از عمر خود را در جزیـره ای در ایــن کشور، تنـــها زنــدگی کرد.با فانوس همراه باشید

زنی-که-ترجیح-داد-40-سال-از-عمرش-را-در-یک-جزی

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

زنی که ترجیح داد 40 سال از عمرش را در یک جزیره به تنهایی زندگی کند

به نوشتۀ روزنــامـــه انـگــلیــســی دیلی میـل، “زوی لوکاس” که 67 سال سن دارد، چهــل سال، در جزیرۀ کانادایــی سابل زندگی کرد. طول ایــن جزیـــره، بیـــش از 26 مایل اســت.

فـــــــانــــــــوســــــــ : تنـها همـراهــانِ لوکاس در ایــن جزیـره، 400 رأس اسب، 300 هزار شیر دریایـــی و 350 گونۀ مختـلــف از پرنـدگان بودنـد.

زنی-که-ترجیح-داد-40-سال-از-عمرش-را-در-یک-جزی

مجله فانوس : لوکاس می گوید: با زندگـی در جزیــره کنار آمــدم و هیـــچ گاه احســـاس تنهایـی نکردم.تنـها ابزاری که همراه خودم نگه داشتم، یک کلاسور برای نوشتـن ملاحـظات و یک دســـتـــگـــاه دوربیـــن برای مشاهـده و پیگـــیـری زندگــی جانوران در سواحل جزیره بود.

لوکاس در این مدت، با دوربــیـن خود چیــزهای عجیبـی مشــاهده کرد که یکــی از آن ها پای مصنوعی یک انـــسـان در ساحـل بود.

فانوس : زوی لوکاس، در سال 1971 از شهر هالیفـــاکـــس کانادا، به دیـــدن جزیرۀ سابل رفـــت و از آن جا که عاشــق اســـب ها و طبیعــت ایـــن جزیره بود، چهل سال در این جزیـــره مانــد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.