زنی که برای رابطه نامشروع با مرد غریبه جلوی چشمان فرزندش به شستن مرده ها محکوم شد

به گزارش مجله اینترنتی فـــــــانــــــــوس : زن جوانی کـــه به اتهام رابطه شیطانی با مرد غریبه دستگیر شده بود با حکم قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری تهران به دوسال شستن مرده‌ها در غسالخانه‌ها و ۷۴ضـــربه شلاق محکوم شد.با فانوس همراه باشیــــد زنی که برای رابطه نامشروع با مرد غریبه جلوی چشمان فرزندش به شستن مرده ها محکوم شد

زنی-که-رابطه-نامشروع-با-مرد-غریبه-ج

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زنی که برای رابطه نامشروع با مرد غریبه جلوی چشمان فرزندش به شستن مرده ها محکوم شد

فــــــانـــــــوســـــــــ : مینا به حکــــم دادگاه تهران باید ۲ سال مُرده بشورد / این زن شوهردار با یک مرد غریبه ارتباط شیطانی داشت + عکس

این زن، ۲۷ بهمن پارسال با شکایــــت مرد جوانی که ادعا داشت همسرش با مرد غریبه‌ای رابطه پنهانی دارد دستگیر شد وتحت بازجویی قرار گرفت. «مینا» -۳۵ ساله- در نخستین بازجویی منکر اتهامش شد امـــا در ادامه تحقیقات پلیس Police آگاهی، از اینکه فهمید شوهرش از راز رابطه او با مرد بیگانه با خبر بوده بشدت شوکه شد و با دیدن مدارکی که برعلیه اش وجود داشـــت ناگزیر به رابطه پنهانی اعتراف کرد.

فانوس : این زن هفته گذشته در شعبه پنجــــم دادگاه کیفری به ریاست قاضی Judge بابایی –رئیس- وقاضی تولیت- مستشاردادگاه- محاکمه شد و به سؤالات قضات پاسخ داد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زنی که برای رابطه نامشروع با مرد غریبه جلوی چشمان فرزندش به شستن مرده ها محکوم شد

فانوس : چند سال است کـــه ازدواج کرده‌ای؟ شش سال

شغل همسرت چیســــت؟ کارگر ساختمانی.

خودت هم شاغل بـــودی؟ خانه دار بودم.

با مرد غریبه چطور آشــــنا شدی؟ از طریق تلگرام…

چرا با او دوست شــــدی؟ اول نمی‌دانستم که با این آشنایی اینترنتی به او علاقه‌مند می­‌شوم اما کم کم به خاطرمشکلاتی که باهمسرم داشتم شیفته اوشدم، چراکه حرف‌های خیـــلی خوب ودلنشینی می‌زد که ازهمسرم نمی‌شنیدم.

چرا درنبود همسرت بــه او خیانت Cheat کردی؟ همسرم بیماراست و قادر به رابطه زناشویی نیست!

این دلیل شرم‌آوری اســت. قبول داری؟ بله. قبول دارم.

فرزندی داری؟ بله یک پســـر پنج ساله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زنی که برای رابطه نامشروع با مرد غریبه جلوی چشمان فرزندش به شستن مرده ها محکوم شد

فـــــــــانـــــــوس » درگـــزارش پلیس آمده است که فرزندت را هم با خودت می‌بردی. آیا نمی‌ترسیدی که پسرت دراین باره حرفی بزند؟ آنقدر غرق این رابطه شده بودم که نمی‌دانستم دارم چـــه می‌کنم تا اینکه شوهرم بالاخره به موضوع شک کرد وفیلم و عکس هایم را درگوشی تلفن همراهم پیدا کرد و…

فانوس » پس از اظهـــارات زن جوان، مرد غریبه نیز به صورت غیرعلنی تحت محاکمه قرار گرفت و سپس قضات شعبه پنجم دادگاه کیفری رأی خود را درباره دو متهم صادر کردند.بر اساس حکم دادگــــــــاه، زن جوان به ۷۴ ضربه شلاق و دو سال کار در غسالخانه و شست‌و‌شوی زنان مرده محکوم شد. مرد غریبه نیز به ۹۹ ضربه شلاق و تبعید به یکی از شهرهای دورافتــــاده محکوم شد. پس از تأیید این رأی از سوی قضات دیوانعالی کشور حکم درباره این زن و مرد اجرا خواهد شد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.