زن اصفهانی در خیابان و پشت دیوار زایمان کرد و بچه اش را به دنیا آورد

به گزارش مجله اینترنتی فــــــــانــــــــــوس : یک زن در خیابان های اصفهان زایمان کرد.با فانوس همراه باشید زن اصفهانی در خیابان و پشت دیوار زایمان کرد و بچه اش را به دنیا آورد

زن-اصفهانی-خیابان-پشت-دیوار-زایمان

ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

زن اصفهانی در خیابان و پشت دیوار زایمان کرد و بچه اش را به دنیا آورد

فــــــــانــــــــوســـــــــ : صبح امروز مادر ۳۸ ساله اهل روستای بهرام‌آباد اصفهان بخاطر دور بودن بیمارستان مجبور شد خودش پشت دیوار شهرداری فریدون‌شهر در یک پارک نوزاد دختر خود را به دنیا آورد.
ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ
Funnos.com
ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.