زن ۴۲ ساله ای که فقط برای یک رابطه جنسی گروگان گرفته شده بود

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : پـــلــیس طی عملیــاتــی ظرف مدت دو ساعت زن ۴۲ سالــه ای که صبح امــروز گروگان گرفــتـه شده بود را نجـات داد.با فانوس همراه باشید زن ۴۲ ساله ای که فقط برای یک رابطه جنسی گروگان گرفته شده بود

زن-۴۲-ساله-ای-که-رابطه-جنسی-گ

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ

زن ۴۲ ساله ای که فقط برای یک رابطه جنسی گروگان گرفته شده بود

به گزارش گروه ترجـمه رکنا، زن ۴۲ سالـــه ای که صبـح امروز در مسیر کارش توسط دو مرد آســیــایــی گروگان hostage گرفـته شده بود، بدنـــبـال یک عملیـــات دو ساعت نجات داده شد. این گروگانگیری با هدف اخاذی و تجـاوز صورت گرفـته بود. “سرلـــشـــکر خلــیل ابـــراهـــیم الــمــنــصوری”، معـــاون فرمانـده کل امور جنایــی دوبی گفت: با دریـافت اطـلاعــات از دوست قربـانــی در مورد آدم ربــایی و جمـع آوری جزئیات مربوط به افرادی که اخیرا با ایـــن زن تماس گرفته بودنــد توانســـتیــم ظرف مدت دو ساعت قربـانی را آزاد کنـیـم. تحـقیقات پلیس Police همچــنان ادامــه دارد و جزئیات بیــشـتــری در ایــن خصوص هنوز منــتشـر نشـــده اسـت.

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.