عقل

این آداب موجب زیاد شدن عقل می شود

آداب معـــنوی بسیـار زیادی وجود دارنـد که این آداب هر مســـلمانـــی را به پیـــشرفت سوق می دهند. پورتـــال مجـــلـه فانوس در این مطـلب آداب زیاد شدن عقــل و همـچــنیــن مکروهاتـی که عقل را کم می کنــد برایـتان گردآوری کرده است.

________فانوس________

آدابى که موجب زیادى عقـل مى شوند
1. استعمال بوى خوش
2. مسواک کردن
3. تجارت کردن
4. مسافرت کردن
5. حجامت کردن
6. مشاوره کردن
7. خوردن سرکه
8. خوردن شنبلیله
9. خوردن کرفس
10. خوردن کندر
11. خوردن به
12. خوردن ترنج
13. خوردن سداب
14. خوردن کدو
15. خوردن چغندر

مکروهاتى که باعث کمى عـقل مى شوند
1. پرهیز از خوردن گوشت تا چهل روز
2. شوخى و مزاح کردن زیاد
3. زیاد خوردن گوشت حیوانات وحشى
4. بول کردن در آب ایستاده (راکد)
5. دست کشیدن از تجارت

عقل زیاد با انجام این اعمال خاص و ساده

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.