زیباترین استادیوم و زمین چمن فوتبال در این مکان قرار دارد

به گزارش مجله اینترنتی فــــــــانــــــــوســـــــــ : البته نمـــی توان به آسانی نام استادیوم را بر روی این زمین فوتبال گـــذاشت، زیرا هیچگونه صندلی برای تماشاچیان در آنجـــا ساخته نشده است. صندلی های ایـــن زمین فوتبال همان صخره ها و سنگ های جزیره هستنــــد.با فانوس همراه باشید زیباترین استادیوم و زمین چمن فوتبال در این مکان قرار دارد

زیباترین-استادیوم-زمین-چمن-فوتبال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زیباترین استادیوم و زمین چمن فوتبال در این مکان قرار دارد

فـــــــانـــــــــوســـــــــ : این منطــــقه که Henningsvær Idrettslag نام دارد یک دهکده ی ماهیگیری کوچک است که در جزایر لوفوتن نروژ واقع شده است و یکی از زیباترین زمین های فوتبال جهان در ایـــــن جزیره قرار دارد.

البته نمی توان به آسانی نـــــام استادیوم را بر روی این زمین فوتبال گذاشت، زیرا هیچگونه صندلی برای تماشاچیان در آنجا ساخته نشده است. صندلی های این زمین فوتبال همان صخره ها و سنگ های جزیره هستند.

زیباترین-استادیوم-زمین-چمن-فوتبال
فانوس برترین مجله اینترنتی ایران
فانوس » این زمین فوتبال مخــــصوص فوتبالیست های آماتور و غیر حرفه ای بوده و با مناظر شگفت انگیز احاطه شده است؛ کوه های بلند، قله های برف گرفته و خلیج های کوچک آبی و گستره ی وسیــــع دریا است به طوریکه از این زمین فوتبال به عنوان رویایی ترین زمین های فوتبال جهان نام می برند.
زمین فوتبال هنینگسوار در بخــــش جنوبی جزیره ساخته شده است و ردیف هایی از ماهی های خشک شده در آن به چشم میخورند.
یک جاده ی آسفالتی هم به این زمیـــــن منتهی می شود تا عابران و وسایل نقلیه آننان را در خود جای دهد. این دهکده فقط پانصد نفر جمعیت دارد و ظرفیت استادیوم هم مطابق با این تعداد نفر جمعیت اســـت.funnos.com

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.