سارقان بانک ملی تنکابن که مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان وجه نقد سرقت کرده بودند دستگیر شدند.

 

دستگیری سارقان بانک ملی تنکابن

نبی محسنی، د اد ستان تنکابن اظهار کرد :هفته گذشته سه نفر از طریق سوراخ کرد ن د یوار بانک ملی تنکابن مبلغ ۲۵۰میلیون تومان وجه نقد را سرقت کرد ند .

سارقان بانک ملی تنکابن

وی اظهار کرد :یک نفر از سارقان همان روز د ستگیر شد ه و د و نفر د یگر د ر روز چهارشنبه هفته گذشته د ر گرگان، د ستگیر شد ند و مبلغ ۲۰۸ میلیون تومان از آن ها کشف شد و پس از بازسازی صحنه جرم جهت تکمیل پروند ه راهی د اد سرا شد ند .

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.