سحر جعفری جوزانی با این بیت زیبا از پروین اعتصامی صفحه اش را بروز کرد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : سحــر جعـــفری جوزانـــی با شعری ازپــروین اعتصامی صفحه اینســـتـاگرام خود را به روز کرد.با فانوس همراه باشید سحر جعفری جوزانی با این بیت زیبا از پروین اعتصامی صفحه اش را بروز کرد

سحر-جعفری-جوزانی-با-این-بیت-زیبا-از-پروی

ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ

سحر جعفری جوزانی با این بیت زیبا از پروین اعتصامی صفحه اش را بروز کرد

فانوس : وی در توضیــح این پسـت نوشت:

کَسى که بر سر نرد جهان قمـار نکـــرد
سیـــاه روزى و بد نامى اخــتیــار نکرد
(پروین اعـتــصــامـى)

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.