سرانجام چهره محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران از تلویزیون پخش شد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : مراسم تنـفیذ محمـــد خاتمــی بعد از مدتـهـا در از صدا و سیـمـــا پخش شد.با فانوس همراه باشید سرانجام چهره محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران از تلویزیون پخش شد

سرانجام-چهره-محمد-خاتمی-رئیس-جمهور-ساب

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ

سرانجام چهره محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران از تلویزیون پخش شد

فانوس : صدا و سیـمـــا جمـــهوری اسلـامــی ایــران در اقدامـی سنت شکـــنانــه لحــظه قرائت حکــم تنــفیذ محــمود احـمـــدی نژاد را توسط سیــد محـمـد خاتــمـی نشـان داد. این برنامـه همـچـــنـــین مراسم تنفیـذ محـمـــد خاتـمی را نیـــز نمـــایــش داد

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.