سردار آزمون

علاقه لاتزیو به جذب سردار آزمون

اسکای اسپورتس ایتالیا اذعان داشت که گزینه جانشین لاتزیو، سردار آزمون مهاجم ایرانی و 22 ساله روستوف است.در بخش ورزشی فانوس همراه ما باشید.

_________________________فانوس_________________________

لاتزیو سردار آزمون را می خواهد

وب سایت معــتـــبـــر اسـکای اســپورتـــس ایـتالـــیا از علاقـــه لاتـزیو به جذب سردار آزمون پرده برداشـته است. لاتزیو قصـد داشـت فابـــیو بوریـــنــی، مهـاجم ایـتالـــیایـی سانـــدرلند را جذب کنـد امـــا ایـــن بازیکـــن در نهــایــت ترجــیـــح داد راهی میلــان شود تا بیانکوچلســـتی برای تقویت قوای هجومی خود برای جذب سردار وارد عمــل شوند.

روند مذاکـرات لاتــزیو و ساندرلنـد برای جذب بوریـنـی مثـبـت بود امـا ایـن مهاجم در نهایت شخصا میــلــان را برای ادامـه دوران حرفــه ای انـــتخـــاب کرد و بعـــد از سپـــری شدن تسـت های پزشــکی، این انـتقـال درآاســتانه رسمی شدن است.

امـا وب سایت اســـکـــای اسپورتس ایـتــالیا اذعان داشت که گزیــنـه جانــشیــن لاتزیو، سردار آزمون مهـاجم ایرانـــی و 22 ساله روستوف اســـت که از سال 2013 در لیگ زوسیـــه و در تیــم هایی چون روستوف و روبین کازان توپ زده است.

سردار آزمون

لاتزیو در فکر جذب سردار آزمون

ســردار در فصل جاری موفق به زدن 12 گل و ارسال 3 پاس گل در 41 مسابـــقه شد و در عرصه ملی نیـز کارنـــامـه او شامــل 19 گل تنــهــا در 26 مســابـقــه بوده است. ایـن در حالـــیـست که بعد از حرف و حدیــث های فراوان، سردار آزمون امـروز در دیـــداری دوستـــانه با لبـــاس روبین کازان به میدان رفت تا اخـــبـــار بازگشت او به این تیم رنـگ واقعیت به خود بگیــرد.

همچنین ساعاتــی پیش مصـــاحــبه ای از ایـــن مهاجـم گلــزن مبنی بر تمایل به ماندن در روسیـــه و ادامه همکـــاری با قربـــان بردی اف منـتــشــر شد و حالا مشخـص نیســت با توجه به پیـشنهاد بیـــانـکوچلــســـتـــی، آیا باز هم سردار در روسیـه باقـی خواهـد مانـــد یا رویاهای خود را در سری آ جسـتجو خواهـد کرد.

لاتزیو یکی دیگر از باشگاه های اروپایی که خواهان جذب سردار ایرانی است

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.