سردار آزمون

آیا سردار آزمون به تیم لاتزیو می رود؟

ولادیمیر آبراموف اظهار داشت که سردار آزمون ستاره فوتبال روسیه است و اگر بخواهیم او را بفروشیم باید با بیشترین پول باشد.در ادامه این مطلب از بخش ورزشی مجله خبری سرگرمی فانوس همراه ما باشید.

______________فانوس______________

قیمت سردار آزمـون خیلی بالاست!

ولادیمـیـر آبـــراموف دربــاره فروش احــتـمـالــی سردار آزمون به تیـم های اروپایــی و جدایـی اش از روبین کازان گفــت:سردار آزمون مورد نیاز قربان بردیـــف (سرمربـــی روبین کازان) است. او یکـی از معـدود بازیکنانی است که می توانــد باعث تغـیـــیـــر نتیـجـه در بازی شود. بردیـــف روی سردار حساب می کنـد. او ستاره فوتبال روسیه اســـت و اگــر بخواهیم او را بفــروشیــم باید با بیـشـتـریـــن پول باشد. بردیف همانــنــد یک فرد باتـجربــه در فوتبـال می دانـد هر بازیــکنـــی چقدر ارزش دارد. به ویژه در مورد این بازیـکن (سردار آزمون) که قلـب و سرش را برای او می دهد.

آبـــراموف سپــس با اشــاره به پیـشنــهاد 15 میلـــیون یورویی لاتـزیو ایــتالیـــا به سردار آزمون اظـهــار داشت:15 میلـــیون یورو؟ ایـن مبلـغ پیـش از ایـن به کوروکیـن داده شد. اما این پیــشـنـــهاد خنـــده داری بود زیــرا باشــگاه زنیت او را با مبلغ بسـیار کمــتری خریـــد. حالــا ایـــن قیمـت برای سردار آزمون مطـــرح شده اســـت. پیشـــنهاد 15 میــلـیون یورویی برایســـردار آزمون معـقول اسـت. هر بازیکنــی دوست دارد به باشگـاه بزرگی بپیوندد، اما می توانــنــد پول بیشتری نســبت به حال حاضر دریافت کننـــد، البـــتـــه ایـن مسئله فقط مربوط به پول نیـــست.

سردار آزمون

لاتزیو خواستار ستاره روسیه

مدیـــر برنـــامـه روسی ادامه داد:روبیــن کازان باشگـاه فقیـری نیســت و پول دارد. ایـــن روزهـا در کازان سروصدای زیادی دربـاره رفـتـن سردار آزمـون اسـت . از سویی باشـگـــاه بازیکـــنان زیادی را در اختـیار دارد که قربـان بردیف می تواند روی آنهـــا حساب کنـــد. با ایــن حال جدایــی سردار آزمـون از دست دادن بازیکـــن بزرگـــی است.

سردار آزمـون برای رفتن به باشگاه لاتزیو بازهم گران تر خواهد شد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.