قهوه بخورید تا سرطان کبد نگیرید

قهوه بخورید تا سرطان کبد نگیرید

نوشیدن قهوه ریسک ابتلا به سرطان کبد و بیماری های مزمن کبدی را کاهش میدهد, بهترین راه پیشگیری از سرطان کبد مصرف قهوه است.در بخش سلامت فانوس با ما باشید.

پیشگیری از سرطان کبد با مصرف قهوه

قـــهوه یکی از نوشیـدنــی های رایج اســت که امروزه در بیـــن جوانـــان طرفـداران زیــادی پیـــدا کرده اســـت. عده ای مصرف آن را برای سلامـــتی مضر می دانـــنــد امـــا این نوشیدنـی طبـــیـعـی راهـــی برای پیشــگـــیـــری از سرطـان کبـد اســـت.

محقـقان دانشگــاه ساوتهمـپتون انـــگلـــســـتـــان دریـــافـتـنـد مصرف قهوه بیـشـــتـــر با حفاظت بیشتر در مقابل سرطـــان هپاتوسلولار (HCC)، نوع شایــع سرطــان ابـــتـــدایـی کبـــد، کمــک می کنــد.

قهوه بخورید تا سرطان کبد نگیرید

جلوگیری از سرطان کبد با قهوه

طـــبـــق یافتـــه های ایـــن مطالعه، نوشیــدن یک فنــجان قهوه بیــشـــتـر در روز با کاهـــش ۲۰ درصــدی ابتلـــا به HCC و دو فنـــجــان بیـــشـتـر با کاهـــش ۳۵ درصدی ابـــتـلـــا به ایـــن بیمـــاری همـراه است و نوشیــدن بیــش از ۵ فنـــجان قهوه این خطر را نصف می کنـــد.

در این مطالـعـــه، محقـــقـان داده های ۲۶ مطالــعه قبـــلـی را که شامل بیـــش از ۲٫۵ میلـــیون شرکت کننــده بود بررســـی کردنـد تا خطـــرات مرتـــبط با ابـتلا به HCC را برای نوشیـدن بیـن یک و پنـــج فنــجـــان قهوه کافئین دار در روز ارزیــابــی نمایــنـد.

بیمـــاری HCC دومین علـــت مرگ ناشـــی از سرطان در جهان است چراکـه تشـخـــیــص آن ضعـــیـــف بوده و دارای فراوانـــی ابــتـــلـــا بالـــا بخـــصوص در چیـــن و آسـیـای جنوب شرقی است. عمدتا در افرادی که در حال حاضـــر از بیمـــاری مزمن کبدی رنـــج می برنـــد بروز می کند.

طبق پیش بیـنـــی ها، تا سال ۲۰۳۰، شمـار موارد ابتـــلا جدید در سال تا ۵۰ درصـد افـــزایـش یافتـــه و به بیـــش از ۱٫۲ میلـــیون نفـر خواهد رسـیـد.
ترکـیب مولکول های یافــت شده در قهوه دارای خواص آنــتی اکـــســیدان، ضدالــتهاب، ضدسرطـــان و سایر خواص مفیـد دیـگـــری اسـت که دانشمـــندان معتـــقـدند موجب کاهش ریـــســـک بیمـــاری مزمن کبــدی و سرطان کبـد در افـــراد مصرف کنــنـده قهوه می شود.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.