سعید معروف خطاب به خبرنگاران و کارشناسان : والیبال نیازی به معلم ندارد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : کاپیــتان تیم ملی والـــیــبـال با انتـشـار پستــی در ایـــنــستاگرام، اظهــارات تندی علیه برخی کارشـــنــاسان و خبرنـگــاران بیـان کرده است.با فانوس همراه باشید سعید معروف خطاب به خبرنگاران و کارشناسان : والیبال نیازی به معلم ندارد

سعید-معروف-خطاب-به-خبرنگاران-و-کارشناس

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ

سعید معروف خطاب به خبرنگاران و کارشناسان : والیبال نیازی به معلم ندارد

مجله فانوس : والـیبـــال ایــران مدتــی است حاشــیـهـ‌ـــهــای زیـادی دارد، از حضور نیــافـتـن سعیـــد معـروف در تمـــرین تیم ملـی تا اخراج عادل غلامی به علت درگیری با یکی دیگــر از ملیــ‌ـپوشان والـیبـال؛ حاشـیهـ‌ـهایـــی که درســت قبل از آغــاز رقـابـت های انتخابــی مردان جهـان 2017 ، گریبان گیـر تیم ملی والیـبال کشورمـان شده است.

فانوس : سعیـــد معـروف، کاپـــیتــان تیــم ملـی والــیـــبال با انتـــشـــار پســتـی در ایـنسـتاگــرام Instagram ضمــن بیـان اظــهـارات تنـدی علــیـه برخـی کارشـــنــاسان و خبرنـگاران ،عنوان کرده اسـت: “والـــیـبــال به معـــلـم اخـلـاقی همــاننـــد آنـها نیاز ندارد.”

معــروف نوشت: “قابل توجه برخـــی کارشـــنـــاســـان و خبرنـگــاران:

فــــانـــــوســــــ » خیــلی دوست داشـتــم که قبـــل از بازیــا راجــع به چیـــزی اظــهـار نظـــر نکـنم ، ولی فکـــر کنـم آقــایون کار(نا)شنـــاس نمـی تونن علــاقه خودشونو به میـــکروفون و چیــزای شبیه میکـروفون پنهــان کنن . فقـط خواســـتم به دوستـــانــی که راجــع به اخــلــاق تو ورزش Sport صحـبـــت می کنـــن اعــلام کنــم که والـیــبال نیـــازی به معـــلـم اخـلاقــی که شمـا باشـــی نداره . حرفای خیــلی زیادی هسـت که اگر زده بشــه حتـی نمی تونین سرتونو بلـــنــد کنید. ارتـباط مردم با والـیــبال همـــیشـــه خوب بوده و هســت و خواهـــد بود،اگــر دنــبـال چیزی هســتـیـد و جراتشو دارید (الـــبــتــه که نداریــد) به جای صحـــبت تو رسانه ها رو در رو حرف بزنـــید تا جواب بشــنوید و قضـــاوت Judgment مردم رو ببـــیـــنیـــد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.