سقوط وحشتناک آسانسور بیمارستان جان همراه بیمار را گرفت

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : مــدیـــر روابــط عمومی بیمارستـــان مسیــح دانشوری با اشاره به حادثه جان باخـــتن همراه یک بیمار در این بیمارســتــان به دلـــیــل سقوط آسانـسور، گفت: تلـــاش ۶ ساعتـــه تیــم پزشکی برای نجات این فرد بدون نتـــیجه مانـــد.با فانوس همراه باشید سقوط وحشتناک آسانسور بیمارستان جان همراه بیمار را گرفت

سقوط-وحشتناک-آسانسور-بیمارستان-جان-هم

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ

سقوط وحشتناک آسانسور بیمارستان جان همراه بیمار را گرفت

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکنـــا: نسـرین امــیـنـیـان، در ارتــباط با سقوط Fall آســـانسور در بیمارسـتان مســیح دانشوری و جان باخـــتــن یک زن 41 ساله اظــهــار داشت: این حادثه Incident ظهــر روز گذشتـه به وقوع پیوسته و فرد حادثه دیـــده به شدت از ناحیه دست، پا و سر دچار آســیــب شده بود.

وی افــزود: تیم پزشکی بیمـارستـــان 6 ساعت مراقـــبـتـــ‌ـهای ویژه و اقـدامــات لازم را جهـت نجات جان فرد حادثــه دیـــده انـجام داد و لی متاســفانــه ایــن اقـــدامــات موثر واقع نشـــد.

مجله اینترنتی فانوس : مدیــر روابـــط عمومی بیـــمارســـتان مسیح دانـــشوری با بیان ایـنــکــه جسد فرد حادثـــه دیده به پزشـکـی قانون Law منـتقـــل شده تا علـــت دقـیـق فرد مشـخص شود، گفـــت: در حال حاضر کارگـروه ویژهـــ‌ـــای در بیــمـارســتـــان تشکیـــل شده تا بررسی‌هـای لازم در زمیــنـــه ایـــن حادثه را انـجـام دهـــنــد.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ

سقوط وحشتناک آسانسور بیمارستان جان همراه بیمار را گرفت

فانوس : امــیـــنـــیان اضافــه کرد: اکـــنون ایـن آسـانـــسور بیــماربـــر پملـب شده و اگر مراجـــع قضـایــی اجازه دهنــد کارشناسـان علت حادثه را بررسـی می‌ـــکنــنـد.

وی تصــریح کرد: ایــن حادثـــه در حالــی به وقوع پیوستـــه که آسانسور اســـتانـــدارد بوده و ماهـانـه بررسـیـــ‌های لازم در ایـــن زمـینـه صورت میـ‌گـــرفـته اســت.

امــینــیـــان گفـــت: فرد حادثه دیده همــراه بیـــمــار بوده که گویا برای دریــافـت جواب آزمـایش به بیمـــارســتــان مراجعــه کرده که متــاســفــانه دچــار ایــن حادثـــه دلـخراش شده اسـت.

فـــــــانـــــــوســــــــ : گفــتــنــی است این حادثه در حالــی به وقوع پیوستـــه که اکنون بسیـاری از بیمـــارستان‌ـهــای کشور فرسوده بوده و تنـــهـــا تعـمــیــرات در سطح ظاهری انـــجـام می‌شود همـــچـــنـــیـن عدم توجه به زیـــرساخــتـ‌ــهـــا میــ‌ـــتوانـــد مشـکلات اساســـی ایـــجـاد کند و وقوع حوادث مختـلـف را در بیــمـــارستــانـــ‌ـــهــا به همراه داشــتـــه باشـد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.