از سند ۲۰۳۰ یونسکو چه میدانید / پروژه نفوذ با اهداف خاص

به گزارش مجله اینترنتی فـــــــانــــــوس : سند ۲۰۳۰ یونسکو در ســـال ۲۰۱۵ میلادی با هدف ارتقا سطح سواد و افزایش کیفیت آموزش با ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه در سازمان به تصویب رسید و کشـــورهای عضو ملزم به رعایت آن شدند با فانوس در ادامه مطلب همراه باشید از سند ۲۰۳۰ یونسکو چه میدانید / پروژه نفوذ با اهداف خاص

از سند 2030 یونسکو چه میدانید / پروژه نفوذ با اهداف خاص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از سند ۲۰۳۰ یونسکو چه میدانید / پروژه نفوذ با اهداف خاص

فـــــــــانــــــــوســـــــــ : مهمترین برنامه های اصلی این سند پایان دادن بــــه گرسنگی و آموزش با کیفیت برابری جنسیتی پایان دادن به فقر کاهش نابرابری و دسترسی به انرژی پاک رشد اقتصادی پایدار داشتن شهرهای پایدار و تاب اور، در دستــــرس بودن آب  آشامیدنی سالم  و فاضلاب  اقدام برای مقابله با تغییر اقلیم ؛ الگوی تولید پایدار ، ارتقا اکو سیستم ، استفاده پایدار از اقیانوس  و دریا و جامعــــه پایدار و صلح آمیز است.

فانوس : این اسناد با اهدافی خاص به تصویب رسیده و سازمان یونسکو مســـئول اجرا و پیگری اجرای آن در کشور های عضو شده است اگر چه این سند دارای بخش های از جمله برخورداری همگان از سیستم نظام آموزشی است اما دربخش هایــــی دارای برنامه هایی است که با فرهنگ و رفتار ایرانیان دارای مغایرت بسیاری است موضوعاتی که به راحتی می تواند پروژه نفوذ را اجرایی کرده و با ایجاد تعارض درجـــامعه مشکلات بسیاری را برای مردم و نظام ایجاد کند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از سند ۲۰۳۰ یونسکو چه میدانید / پروژه نفوذ با اهداف خاص

مجله فانوس : در موضوع آموزشی این سند آورده شـــــده است که همگان باید ۹ سال حداقل تحصیل کرده و نابرابری آموزشی برداشته شود همچنین آموزش ها باید دو زبانه باشد موضوعاتی که اگر چه در نگاه سطحی مناســـــب به نظر می رسند اما دارای تعارضات بسیاری با فرهنگ کشور ما هستند. علاوه براین موارد در این سند به موضوعات  دیگری مانند اشتغال و توسعه مهارتها آمـــــوزش های اجتماعی شهروندی ، آموزش عالی اشاره شده است مواردی که در جزییات با روح حاکم بر نظام آموزشی کشور ما منافات دارد گفتنی است موضوع مهــــم در این سند مبهم بودن نحوه آموزش و روح حاکم برآن است

حجت الاسلام علی ذوعلم از کارشناسان آموزشی چنـــــدی قبل در مصاحبه ای در رابطه می گویید:

فانوس : کمیسیون ملی یونسکو در ایران بیشتر مدافع ادبیـــات یونسکو است و به‌ جای اینکه از این نهاد برای انتقال دیدگاه ایران به جهان استفاده کند، ادبیات آنها را پذیرفته است. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ادبیات جــــدیدی از جمله حیات طیبه را خلق کرد اما در سند آموزش ۲۰۳۰ به شهروند جهانی تأکید می‌شود، شاخص‌های شهروند جهانی چیست؟ آیا ما در ایران به‌دنبال تربیت آن هستیـــــم؟Funnos.com

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.