سه کوهنورد که کوه سبلان گم شده بودند در آخرین لحظات از مرگ گریختند

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : امدادگران هلال احمـر مشــگـــین شهـــر سه کوهنورد کاشــانــی را که در کوه سبـــلان مفقود شده بودند را پس از ساعـــت ها جسـتجو نجـــات دادند.با فانوس همراه باشید سه کوهنورد که کوه سبلان گم شده بودند در آخرین لحظات از مرگ گریختند

سه-کوهنورد-که-کوه-سبلان-گم-شده

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

سه کوهنورد که کوه سبلان گم شده بودند در آخرین لحظات از مرگ گریختند

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکـنا، شهــرام ابـراهــیمـی رئیس جمـــعـیت هلــال احـمر مشـگیــن شهــر گفـت: اکیـپ امــداد کوهســتان هلـــال احـمـــر مشـــگـین شهـــر پس ازسـاعت ها جسنجو ایــن سه کوهنورد مفـقود شده اهــل کاشـــان را در کوهســتــان سبـــلان پیدا کرده و به سلــامـت به پایـیـن کوه منــتقـــل کردنـد .
وی بیـان کرد: ایـــن سه کوهنورد به علـت ناآشنــایی به کوه سبلان مفـقود شده بودنـــد و در صورتـی که تا شب گروه های امــداد کوهستان آن ها را نمی یافـتــنـد جانـــشــان در خطر بود.
فانوس : ابـــراهیـمـــی از تمــام کوهنوردانی که اقــدام به صعود به قله سبـــلان می کنـند خواسـت تا از راهـــنمایـــان آشنـــا به ایـــن کوه استـــفاه کرده و همراه با گروه های مسـلـط کوهنوردی اقـدام به صعود به سبلان کننـــد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.