سوء استفاده از زنان و دختران جوان با گذشتن از مرحله ظاهر و رسیدن به باطن!!!

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : مرد تبــهکار و همــســـرش درحـــالی به اتــهـام فریب چنـــد زن و دخـــتر در شعــبه ششـــم دادگــاه کیــفـــری استــان تهران محاکـــمـه شدنــد که هر دو پیش از ایـن در دادگاه انـــقـــلاب به اعـــدام محــکوم شده بودنـد.با فانوس همراه باشید سوء استفاده از زنان و دختران جوان با گذشتن از مرحله ظاهر و رسیدن به باطن!!!

سوء-استفاده-زنان-دختران-جوان-با-گذش

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوء استفاده از زنان و دختران جوان با گذشتن از مرحله ظاهر و رسیدن به باطن!!!

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکنــا، راز جنـــایـت Crime های سیـــاه ایـــن زوج حدود چهـار سال پیش با شکایت چنـــد زن علــیه یک مؤسســـه غیرقانونی که در آن به ترویج خرافـــات می‌پرداخـتند فاش شد. یکــی از ایــن زنـــان به پلیـــس Police گفته بود: چندی پیـش با زنـــی به ظاهـر عارف مسـلـــک آشنا شدم.

او وقتـــی فهمیـد از نظر روحی آشفته هستــم به من پیشنهاد کرد به دفـــتـــرش مراجـعه کنـم و در آنـــجـــا برای تعـالـی روح با عرفان متـــعـــالـی آشـــنـا شوم تا به آرامش روانــی برسم. وقتــی به دفتـر مورد نظر در خیابان گانـــدی رفـــتم با ایـــنکـه تابــلویی برای مؤسسه وجود نداشـت به آن زن اعـــتــمـــاد کردم. چون پیــش از آن باورم را حسـابی جلــب کرده و به من گفتـــه بود خودش هم وارد حلــقـــه عرفـــانــی شده است.

مجله اینترنتی فانوس : سپـــس در آنـــجا با مرد خوشرویی صحـبــت کردم و دربـــاره تابـــلوی مؤســـســـه پرســیدم که گفت ایــن مؤسســه را برای ترویج عرفـان دایر کردهـ‌اند و برای ایـــنــکه مشکــلـــاتی برایشان پیش نیـاید تابـلویی ندارند. من که چشم و گوش بســتـه و برای رهـــایـــی از مشـــکـلــاتم به آنـها اطـمـینـــان کرده بودم؛ مبـــالـــغــی به عنوان شهـریه واریز کردم و بعـد هم تعلــیمـــات شروع شد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوء استفاده از زنان و دختران جوان با گذشتن از مرحله ظاهر و رسیدن به باطن!!!

فانوس : مدتـی گذشــت تا ایـــنـــکه یک روز ایـــن مرد به من گفــت برای اینکـه روحم تعالـی بیـــشتـری ییـــدا کند بایـســتـی از مرحلـــه ظاهــر بگـــذرم و به مرحلــه باطن برســـم و با همــان زن حقه باز مرا مجـــبور کردنـــد به کارهـای آزار دهـنـدهـ‌ـای تن بدهـــم. تا ایــنکـــه پس از مدتـــی فهـمــیدم موضوع عرفـــان بهانهـــ‌ــای بوده تا مرا مورد آزارواذیت قرار دهـنـــد.»

پس از این شکایــت تحقـــیــقات گسـتــرده مأـــموران آغــاز شد تا ایـنـــکـه شکـایتــ‌ــهای مشابـــهی ازسوی زنان و دختـــران دیگر به پلیس رسـیــد. در ادامــه مشخــص شد ایـن مؤســسه بدون دریـــافـت هر گونه مجوزی مشـغول به فعالـیـــت بوده و به بهانــه ترویج عرفان قلــابی، زنــان و دخـتــران تنهــا را به خلوتگــاه شیطانـــی میـ‌کشانـــدنـد.

فـــــــــانـــــــــوســــــــ : سپــس زن و شوهر مورد نظر بازداشـــت شدنـــد و پس از تحقیـقـــات تکـــمـیلـی پرونده ایـن زوج تبـهــکار به دادگاه انـــقـــلاب تهـــران ارسال و آنـــهـا محـاکــمه شدنـد. در ایــن دادگاه برای دو متهــم حکــم اعـدام execution صادر شد. اما پرونده جداگانه‌ـای در زمـــینــه تجاوز Rape به عنــف نسـبــت به زنان و دخـتـران تشکـــیــل شد که در اخــتیار دادگـاه کیــفــری استـان تهـــران قرار گرفــت. جلـــســـه رسـیدگی به ایـن پرونده در شعبــه ششـم دادگاه کیفـــری اسـتان تهــران به صورت غیــر علنی و پشت درهــای بســـته برگـــزار شد و قرار اســـت بزودی قضـات دادگـــاه درباره این دو متـــهــم رأی خود را صادر کنــند

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.