دوران نامزدی

اگر نامزدتان 4 نشانه زیر را دارد در تصمیم تان تجدید نظر کنید!!

وجود این نشانه ها و علائم در نامزدتان یعنی انتخابتان درست نبوده است,در دوران نامزدی انتخاب شریک زندگی یکی از تصمیمات مهمی است که باید دقت خاصی به آن داشت‎.در ادامه با مجله اینترنتی فانوس همراه باشید.

_______________________فانوس_______________________

شناختن نامزدتان در دوران نامزدی

دوران نامزدی از مهمترین و شیـــرین تریــن دوران ها در زنـدگی هر دخـتر و پسری اســت. شما در دوران نامـزدی می توانیـــد شنـاخـــت نسـبی نســـبـت به نامـزدتـــان پیـــدا کنیـد. در ایـن مقــالـــه به شمـــا 4 نشـــانــه را می گوییــم که اگر نامـزدتـــان انـها را دارد بهـتـــر اســـت در تصمـــیـــم تان تجدیــد نظـر کنیـد.

انتـخاب شریـــک زنـدگـــی یکـــی از تصــمــیـــمـات مهـــمی است که بایــد دقـت خاصـــی به آن داشـت و صرفــا با تکـــیـه بر احـسـاســات و علـــاقـهـــ‌ای که به فرد مقابل داریـم، او را بهـــ‌عنوان همسـر انتخاب نکنیــم. اگر در شرف انـتـخـاب شریک زندگــی برای خود هستیــد، بد نیــست ایـــن چهـــار نکــته را مدنــظـر داشــتـه باشـــید.

 

چهار نشانه مهم برای شناختن شخصیت نامزدتان

_ اگـــر مشــاهده کردیـــد نامــزدتـان در مقابــل پدر و مادرش تســـلـیم مطـــلق است، از خود هیـــچ اختیــاری ندارد و حتـی توصیــه هــای غیرمــنطــقی آنــها را میـــ‌ـپـذیــرد، كمی در انـــتخــاب خود تردیــد كنیـد.

_ اگــر مشــاهـــده كردیــد برای نامــزدتان مسائلی مثــل شیوه برگـزاری مراسـم عروسی به طور افراطـی مهـــمـــ‌ـتــر از خود رابـــطـــه است، آن را به عنوان یک نشـانـه منفـی در نظــر بگــیـریـــد.

_ اگــر نامزد شمـــا با شمــا بســیــار مهــربــان است، امـــا در حیـن رانــنــدگـــی یا در تعاملات روزمره در کوچه و خیابـــان با مردم خشونت می کند، یقـــین داشـــتــه باشید که پس از سپـــری شدن دوران شیـریــن اولیه رابـطه، خشونت علـیه شمــا را هم آغـــاز خواهـد کرد.

_ آدمـ‌ـهـــا در دوره نامزدی تلاش میـــ‌ــکنند که بهـتـریـن حالت رفـــتاری خود را بروز بدهند. اگر قسمت عمده دوره نامزدی شما به بحـــث و تلخ کامـــی میـــ‌ـگذرد، ایـن نشـانه بسیار بدی از یک زنـدگــی دردنـاک پس از عقـــد و عروسی است.

وجود این نشانه ها و علائم در نامزدتان یعنی انتخابتان درست نبوده است / دوران نامزدی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.