سوتی جواد خیابانی در وصف محسن حججی / لطفا حرف نزن آقای خیابانی

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : آقای خیابانی عزیز، سال‌هاست که به منتقدان‌تان اعتنا نمی‌کنید و سرسختانه میکروفن گزارشگری‌تان را چسبیده‌اید.با فانوس همراه باشید سوتی جواد خیابانی در وصف محسن حججی / لطفا حرف نزن آقای خیابانی

سوتی-جواد-خیابانی-وصف-محسن-حججی-لطف

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

سوتی جواد خیابانی در وصف محسن حججی / لطفا حرف نزن آقای خیابانی

فــانوس : سال‌ـــهــاست که ملت – خصوصا جوان‌ـــهــا – سوتی‌ـــهـــای شما را سوژه میـ‌کــنـــند و به آن میــ‌ــخـــنـــدنــد. چرخی در دنـــیای ایـــنترنـــت بزنـیــد، میـــ‌ـــبــیـنـید که چه مضـمون‌هایـــی برایتــان کوک کردهـ‌ـــاند و به چه جمـــلات بیـ‌ســـر و تهــی از شما خنــدیـــده‌ــانـــد. معــ‌ـذلک گاهی با قوت و گاهــی با برانـگـــیختـــن احســاسات و عواطــف و هیـــجانـات عقــب ننـــشـستـهــ‌ـــاید و گزارشگری‌ـــتــان را پاس داشـــتـهـ‌ایــد. خیــلــی‌ـها به شمـا گفـتــند وقت بازنشــستـــگـــیـــ‌ــتان فرا رسیده. حتــی خود من هم در کمـال تواضـــع در همـیـــن روزنامه نوشتــم که صد من گوشت شکـار به یک عطســـه تازی نمـــیـ‌ــارزد.

فـــــانــــــوس : گزارشـــگری هر چقـدر هم که خوب و جذاب و ارزشـمنـــد باشد به ایــن همــه تپق و سوتی و خطـــا نمـیــ‌ــارزد. رهـــایش کنــید، نمیـــ‌ــکــنــید لااقل جمـله بداهـه نسـازیــد هر چیــزی که می‌ـخواهـــیـــد به گزارش‌ـــتـان اضـافـــه کنید قبلـش روی یک تکـه کاغـذ بنویســـیــد یا سفارش بدهـیـــد یکــی برایـ‌ــتـــان بنویسـد. آخــر شما حق نداریــد موقع نکوداشت اسـم شهیـد، سوتی بدهیــد و جمـله بیــ‌سـروته بگوییـــد. اینــکه امـروز ملــت ایــن سوتی اخیر را میـــ‌فرسـتند و میــ‌ــخندند، مقصرش شمــایـید.

فانوس : مقصرش شمایــیــد که بعــد از ایـن همـــه سال گزارشگـری هنوز بر ضعــفـ‌ـــهــا و قوت‌ـــهای خود واقـف نشـده‌ـایــد و نمیـ‌دانــید چه چیــزهایی را اگـــر نگوییـد بهتــر اسـت. گاهی زیاد حرف زدن باعــث دردســرهـایی می‌ـشود که دنیــا و آخرت آدم را خراب میــ‌ـکند. مراقـب بداههـ‌گوییــ‌هـــای خود باشید.

 

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.