سینا شعبانخانی خواننده معروف به دلیل بیماری گوارشی در بیمارستان بستری شد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : سـینــا شعـــبانـخـانی، خوانـــنــده جوان موسیـقـی پاپ کشورمان به دلـــیـل بیــمـاری گوارشــی در بیمـــارســـتان بســتــری شد.با فانوس همراه باشید سینا شعبانخانی خواننده معروف به دلیل بیماری گوارشی در بیمارستان بستری شد

سینا-شعبانخانی-خواننده-معروف-دلیل-ب

ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ

سینا شعبانخانی خواننده معروف به دلیل بیماری گوارشی در بیمارستان بستری شد

فانوس : ایــن خوانـنـــده روز گذشـته بســتـری شده و آزمایـش‌ــهــای مورد نیـاز را انــجام داده اســت؛ اما هنوز پزشکان معـالج او دربــاره دلــیـــل بیـمــاری و نحوه‌ـی گذرانـدن پروسه درمـــانـــی پاسخــی نداده‌انــد.
سینــا شعـــبانخانــی طی یک ماه اخیـــر به همـــراه گروه‌ـاش کنـسرت‌هـایــی را در شهـرهـــای تهــران، آبـادان، کرمـان، شاهرود، لنـگرود و کیش روی صحـــنه برده اســت.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.