شلیک مرزبانان ترکمنستانی به مرد میانسال ایرانی منجر به مرگ شد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : پـــرونده مرد میانــسـالــی که در نقـطـــه صفر مرزی با گلوله مأـموران مرزبانی کشور ترکمـنـستــان کشــته شده در دادســـرای امور جنـایـــی تهران بررســی میــ‌شود.با فانوس همراه باشید شلیک مرزبانان ترکمنستانی به مرد میانسال ایرانی منجر به مرگ شد

شلیک-مرزبانان-ترکمنستانی-مرد-میانس

ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

شلیک مرزبانان ترکمنستانی به مرد میانسال ایرانی منجر به مرگ شد

فـــــانــــــوســـــــ : ساعت 5 صبـح روز نهـم اسفـــند ماه سال قبـــل، مأموران مرزبانی ایران از کشته شدن مرد میانــســـالـی در نقطه صفـر مرزی با شلــیـــک گلوله مأموران مرزبانی کشور ترکمــنـــستـان قرار گرفـــتنـــد. بررسـی‌های پلـــیس حکـــایـــت از آن داشـــت که مرد 53 سالـه‌ـای با دستکـــاری سیســـتـــم حفـــاظـــتی از مرز عبور کرده و دقـــیـــقـاً در نقطــه صفــر مرزی در محـــدوده علامــت مرزی 1. 238 با شلیــک پنج گلوله کشتـــه شده است.

فانوس : همـــچـنــیـــن مشخــص شد، مأموران مرزبـانی کشور ترکمنــستــان در اطـراف جسد مقــدار 3 کیـــلو گرم مواد‌ــمخــدر و یک گوشی تلفن همـراه کشـف کرده‌اند. همـزمان با ادامــه تحـــقیقات درباره این حادثه، خانواده مرد میـانـــســـال مدعـــی شدنـد که او برای دیدن دوستش به ترکـــمــنسـتان رفــتـه‌ــاست و از وجود مواد‌مخـدر اعـلام بیـــ‌خـبــری کردنـد.

مجله اینترنتی فانوس : از آنجایـی که ایــن حادثـه Incident در خارج از مرزهای جمــهوری اسلـــامـی ایران رخ داده بود و مرد میــانـســال توسط نیـــروهای مرزبانـــی کشور ترکـمـنــستــان و با گلوله به قتـــل Murder رسیــده بود، پرونده برای تحـــقــیقات به دادسرای امور جنایـــی تهـــران منتقـــل شد و تحـــقیــقات به دسـتور بازپـرس جنـــایـــی در این خصوص ادامــه دارد

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.