بارها شده که کنجکاو شده اید ، بنا به هر دلیلی محل صدور پلاک خودرویی را بدانید. معمولا حفظ کردن این اطلاعات نیز کار ساده و اصولاً عاقلانه ای نمی باشد. لذا بر آن شدیم تا لیست شماره پلاک های ایران را به تفکیک شهرستان تقدیمتان کنیم:

ایران 11 استان تهران-تهران
ایران 12 استان خراسان-مشهد
ایران 13 استان اصفهان- اصفهان
ایران 14 استان خوزستان-اهواز
ایران 15 استان آذربایجان شرقی- تبریز
ایران 16 استان قم- شهر قم
ایران 17 استان آذربایجان غربی- ارومیه
ایران 18 استان همدان- همدان
ایران 19 استان کرمانشاه-کرمانشاه
ایران 22 استان تهران-تهران
ایران 23 استان اصفهان- حومه
ایران 24 استان خوزستان- حومه
ایران 25 استانآذربایجان شرقی-حومه
ایران 26 استان قم– حومه
ایران 27 استانآدربایجان غربی- حومه
ایران 28 استانهمدان- حومه
ایران 29استان کرمانشاه- حومه
ایران 31 استان لرستان- خرم آباد
ایران 32 استان خراسان- حومه
ایران 33 استان تهران-تهران
ایران 34 استان خوزستان- حومه
ایران 35 استان آذربایجان شرقی- حومه
ایران 36 استان قم- حومه
ایران 37 استان آذربایجان غربی- حومه
ایران 38 استان همدان
ایران 39 استان کرمان- حومه
ایران 41 استان لرستان- حومه
ایران 42 استان خراسان-حومه
ایران 43 استان اصفهان – حومه
ایران 44 استان تهران- تهران
ایران 45 استان کرمان- کرمان
ایران 46 استانگیلان- رشت
ایران 47استان مرکزی-اراک
ایران 48 استان بوشهر- بوشهر
ایران 49 استان کهکلویه و بویر احمد- یاسوج و حومه
ایران 51 استان کردستان-سنندج
ایران 52 استان خراسان
ایران 53 استان اصفهان – اصفهان
ایران 54 استان یزد-یزد
ایران 55 استان تهران- تهران
ایران 56 استان گیلان- حومه
ایران 57 استان مرکزی- حومه
ایران 58 استان بوشهر- حومه
ایران 59 استان گلستان- گرگان
ایران 61استان کردستان- حومه
ایران 62استان مازندران- ساری
ایران 63 استان فارس- شیراز
ایران 64 استان یزد- حومه
ایران 65 استان کرمان- حومه
ایران 66استان تهران- تهران
ایران 67 استان مرکزی
ایران 68 استان تهران- کرج
ایران 69 استان گلستان- حومه
ایران 71 استان چهارمحال و بختیاری- شهر کرد
ایران 72 استان مازندران- حومه
ایران 73 استان فارس- حومه
ایران 74 استان یزد- یزد
ایران 75 استان کرمان- حومه
ایران 76 استان گیلان – حومه
ایران 77 استان تهران- تهران
ایران 78 استان تهران- شهرستانهایحومه
ایران 79 استان قزوین- قزوین
ایران 81 استان چهارمحال و بختیاری- حومه
ایران 82 استان مازندران- حومه
ایران 83 استانفارس- حومه
ایران 84 استانهرمزگان- بندرعباس
ایران 85 استان سیستان وبلوچستان- زاهدان
ایران86استان سمنان- سمنان
ایران 87 استان زنجان- زنجان
ایران 88 استان تهران- تهران
ایران 89 استان قزوین- حومه
ایران 91 استان اردبیل- اردبیل و حومه
ایران 92 استان مازندران- حومه
ایران 93 استان فارس- حومه
ایران 94 استانهرمزگان- حومه
ایران 95 استان سیستان وبلوچستان- حومه
ایران 96استان سمنان- حومه
ایران97استان زنجان- حومه
ایران 98استان ایلام-ایلام و حومه
ایران 99استان تهران- تهران
مناطق شمالی شهر تهران * مناطق : 1،2،3،4،5،7،8،22
کد پلاک :11 کدهای ذخیره : 44و77
* مناطق مرکزی تهران * مناطق : 2،6،10،11،12
کد پلاک : 22 کدهای ذخیره : 55 و88
* مناطق جنوبی تهران*مناطق : 9،13،14،15،16،17،18،20،21
کد پلاک : 33 کد های ذخیره : 66 و99
کرج :۶۸
اسلام شهر و سایر شهرستانها‌:
78کد ذخیره : 21
فارس
کد پلاک مرکز استان :63
کد ذخیره : 93
کد پلاک شهرستان های استان : 73و83
اصفهان کد پلاک مرکز استان : 13 کد ذخیره : 53
کد پلاک شهرستان های استان :23و43
خراسان(شمالی رضوی جنوبی)
کد پلاک مرکز استان : 12
کد ذخیره : 52
سایر شهرهای خراسان،خراسان شمالی،رضوی و جنوبی کد پلاک : 32،42
مازندران
کد پلاک مرکز استان :62
کد ذخیره : 82 و92
کد پلاک شهرستان های استان :72
آذربایجان غربی
کد پلاک مرکز استان : 17
کد ذخیره : 37
کد پلاک شهرستان های استان :27
آذربایجان شرقیکد پلاک مرکز استان : 15
کد پلاک شهرستان های استان :25و35
همدانکد پلاک مرکز استان : 18
کد ذخیره : 38
کد پلاک شهرستان های استان :28
کرمانشاه
کد پلاک مرکز استان : 19
کد ذخیره : 39
کد پلاک شهرستان های استان :29
مرکزی
کد پلاک مرکز استان : 47
کد ذخیره : 67
کد پلاک شهرستان های استان :57
خوزستان
کد پلاک مرکز استان :14 کد ذخیره : ندارد
کد پلاک شهرستان های استان :24و34
گیلانکد پلاک مرکز استان: 46
کد ذخیره : ندارد
کد پلاک شهرستان های استان :56 و76
قمکد پلاک مرکز استان : 16
کد ذخیره : 36
کد پلاک شهرستان های استان :26
یزد
کد پلاک مرکز استان : 54
کد ذخیره : 74
کد پلاک شهرستان های استان :64
کرمانکد پلاک مرکز استان : 45
کد ذخیره : 75
کد پلاک شهرستان های استان :65
کردستان
کد پلاک مرکز استان : 51
÷کد پلاک شهرستان های استان :61
زنجان کد پلاک مرکز استان : 87
کد پلاک شهرستان های استان :97
قزوین کد پلاک مرکز استان :79
کد پلاک شهرستان های استان :89
لرستان
کد پلاک مرکز استان :31
کد پلاک شهرستان های استان :41
چهار محال و بختیاری
کد پلاک مرکز استان :71
کد پلاک شهرستان های استان :81
استان گلستان
کد پلاک مرکز استان :59
کد پلاک شهرستان های استان :69
استان سمنان
کد پلاک مرکز استان : 86
کد پلاک شهرستان های استان :96
سیستان و بلوچستان
کد پلاک مرکز استان :85
کد پلاک شهرستان های استان :95
بوشهر
کد پلاک مرکز استان :48
کد پلاک شهرستان های استان :58
هرمزگان
کد پلاک مرکز استان :84
کد پلاک شهرستان های استان :94
اردبیل
کد پلاک مرکز استان :91
کد پلاک شهرستان های استان :91
ایلام کد پلاک مرکز استان : 98
کد پلاک شهرستان های استان :98
کهگیلویه و بویر احمد کد پلاک مرکز استان :49
کد پلاک شهرستان های استان :49
توضیحات 1 :
در هر استان اولین کد عددی با حروف (ب- ج – د – س- ص- ط- ق – ل- م- ن- و ) برای مرکز استان و کد عددی بعدی با یک حرف برای شهرستان در استانها تعیین گردیده است . نكته : شهرهاي اطراف مراكز استانها پلاكشان 10 واحد بيشتر است.
(يزد : 54 است و شهرهاي ديگر استان يزد 64 ( كه البته هر شهر با يك حرف مشخص مي شود.
بطور مثال کدهای اختصاص یافته به استان کردستان 61-51 می باشد :
کد 51 با حروف ( ب – ج – د – س – ص – ط – ق – ل – م – ن – و ) برای سنندج .
کد 61 با حرف (ب) به شهرستان سقز .کد 61 با حرف (ج) به شهرستان بیجار .کد 61 با حرف (د به شهرستان بانه( .
کد 61 با حرف (س) به شهرستان قروه . کد 61 با حرف ص) به شهرستان مریوان.(کد 61 با حرفط) به شهرستان دیواندره(.
کد 61 با حرف (ق) به شهرستان کامیاران .کد 61 با حرف ل به شهرستان سروآباد اختصاص یافته است .
توضیحات 2 :
پلاک سری (الف) جهت خودروهای دولتی استفاده می شود .
پلاک سری (ت) جهت تاکسیها استفاده می شود .
پلاک سری (ع) جهت خودروهای عمومی استفاده می شود.(كاميونها،اتوبوس ،ميني بوس و خودروهاي سواري كرايه بين شهري)

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.