شهرزاد کمال زاده بازیگر خوش چهره ایرانی سرانجام گفت با چه کسی ازدواج می کند

به گزارش مجله اینترنتی فـــــــانــــــوس : نظــــرتان درباره ازدواج و تشکیـــل خانواده چیـــست؟ شهرزاد کمال زاده بازیگر خوش چهره ایرانی سرانجام گفت با چه کسی ازدواج می کند
فـــــــانـــــــــوســـــــ : بــه نظر من آدم باید در امر ازدواج حواسش را جمع کند، چــــون آدم‌ها با نیت‌های متفاوت جلو می‌آیند. بــــاید به این هوشمندی برسیم که فرد با نیت خیـــر و ازدواج آمده یا نه؛ چون بسیاری از افراد با عناوین مخــــتلف می‌آیند و مقاصد دیگری دارند. خود من با ازدواج مشکلی ندارم امـــــا امیدوارم ازدواج براساس همراهی باشــــد و نه نیاز.

شهرزاد-کمال-زاده-بازیگر-خوش-چهره-ایران
ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ

شهرزاد کمال زاده بازیگر خوش چهره ایرانی سرانجام گفت با چه کسی ازدواج می کند

فانوس : فرد ایده‌آل برای ازدواج از نظر شما چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟
ایمان مهــــم‌ترین مساله است؛ این‌که خانواده‌دوست باشد و انگیــــزه داشته باشد و ذهنش باز باشد و بتواند زندگی مشتــــرک را درک کند و از منیت به دور باشــــد، همین.

ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ  ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ

funnos.com

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.