شوخی و به نوعی تمسخر نمایندگان مجلس توسط فرزاد حسنی و دوستانش

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : فرزاد حسنی و دوستانش با داستان موگرینی در مجلس شوخی کردند.با فانوس همراه باشید شوخی و به نوعی تمسخر نمایندگان مجلس توسط فرزاد حسنی و دوستانش

شوخی-نوعی-تمسخر-نمایندگان-مجلس-توس

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ

شوخی و به نوعی تمسخر نمایندگان مجلس توسط فرزاد حسنی و دوستانش

شوخی-نوعی-تمسخر-نمایندگان-مجلس-توس

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.