شوق نمایندگان مجلس برای گرفتن سلفی با موگرینی در مراسم تحلیف + تصاویر

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : تعـدادی از نمــاینـــدگان مجلـس با دیدن موگریـــنــی در مراسـم تحلیف دســـت به کار عجـیـــبـی زدند.با فانوس همراه باشید شوق نمایندگان مجلس برای گرفتن سلفی با موگرینی در مراسم تحلیف + تصاویر

شوق-نمایندگان-مجلس-گرفتن-سلفی-با-م

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ

شوق نمایندگان مجلس برای گرفتن سلفی با موگرینی در مراسم تحلیف + تصاویر

فــــانـــــوســـــ » یکــی از حاشــیه های مراسم تحـلیـــف رئیس جمــهور منــتــخب کشور اقـدام عجـیـــب تعدادی از نمــایــنـدگان مجلس پس از دیــدن موگریـنـی بود.
فانوس : ایـــن نمایــنــدگـان هنگامـــی که موگرینـــی را دیدند شروع به گرفتن سلــفــی با او کردنــد. این موضوع بازخوردهای گوناگونی در فضـــای مجـازی داشـــت. ایــن اقـــدام نمایندگـــان مجلــس در مراسـم تحلـــیــف رئیس جمهور که ابـــعاد بین المللــی دارد قابل توجه است.

شوق-نمایندگان-مجلس-گرفتن-سلفی-با-م شوق-نمایندگان-مجلس-گرفتن-سلفی-با-م شوق-نمایندگان-مجلس-گرفتن-سلفی-با-م

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.