مهدی طارمی

مهدی طارمی در رده بندی بهترین مهاجمان جهان

در بین برترین گلزنان ایرانی، پس از مهدی طارمی رضا قوچان نژاد از هیرنفین، ساسان انصاری از فولاد در رده های بعدی قرار دارند.

___________فانوس___________

سبقت مهدی طارمی از زلاتان

طارمــی در بیـن برتـــرین گلزنــان جهان بالــاتر از مهاجـــمـــان برجستـــه ای مانــنــد زلاتــان ابـــراهـــیموویچ و دلـــه الی قرار گرفـــت. در پایان هفـــتــه سی و یکـــم سال 2017 مهــدی طارمی مهــاجم با ایســـتـــادن در رتـــبـــه 52 جهان بهــتریــن مهـاجم ایرانی ایـن هفـتـــه لقــب گرفـت.
در میـان برتریـن گلـزنان جهـان لیونل مســی با 53 گل زده در صدر قرار دارد و پس از او، ادینسون کاوانی با 44 و کریـسـتـــیانو رونالـدو با 42 گل زده به ترتـــیــب در رتــبه های دوم و سوم قرار دارنــد.

مهدی طارمی

طارمـی جزو بهترین گلزنان جهان

نـکتـــه جالــب توجه دربـاره طارمــی این است که او در بین برتـــریـن گلـزنان جهـــان بالاتر از مهـــاجمــان برجستــه ای ماننـــد زلـــاتـــان ابـــراهـــیـــموویچ (رتبـه 56) و دلـــه الــی (رتـبـه 73) قرار دارد.
بر اسـاس ایــن رده بنــدی در بیــن برتــرین گلزنــان ایرانی، پس از مهــدی طـارمی رضـا قوچان نژاد از هیـــرنفــیـن، ساســان انصاری از فولاد، کاوه رضـایی از استــقــلــال و سردار آزمون از روستوف در رده های بعـــدی قرار دارند.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.