طراحی ناخنمدل های خاص و متنوع طراحی ناخن

در این مطلب مدل های جدید طراحی ناخن از طرح های گلدار و فرنچ گرفته تا طرح های ساده و نگین دار را مشاهده میکنید .در ادامه این مطلب از بخش مد و زیبایی فانوس با ما باشید.

مدل های جدید و شیک طراحی ناخن

طراحــی ناخـن یکــی از راه های زیبـاتر کردن دسـت و ناخـن ها اســـت. به جای اســـتـفاده از طرح های همیـــشگــی برای ناخـن ای تان این بار تنوع ایجـاد کرده و از طرح های مختـــلف برای طراحی ناخــن های تان اســـتفاده کنیـــد.
طرح های متنوع و زیــادی برای ناخــن وجود دارند که می توانید با توجه به سلـیقه خود بهتـــرین را انــتــخــاب کنـیـــد. طرح های گلـــدار، فرنچ، رنـگ های خنــثی، رنگ های جیـغ یا… هر کدام برای موقعـــیت های خاصـی منــاسب انـد اما اگـــر می خواهیـد که ناخـن هایتـــان بیــش از همـیشه توی چشـم باشــد، به خصوص در فصـــلی چون تابــســـتان ، ما مدل های زیـبایـــی را به شما پیــشـنــهـــاد می دهـــیـم. در ایــنـجـــا طرح هایـــی از زیــبـاتــریـن مدل های ناخن را برایتان آورده ایم تا در صورت علــاقــه از آنهـا ایـــده بگیـریـــد.

طراحی ناخن طراحی ناخن طراحی ناخن طراحی ناخن طراحی ناخن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.