علی دایی فقط دنبال منافع خودش است. کاری به رفاقت ندارد. تا وقتی منافع خودش تامین شود رفاقت می کند. گذشت زمان هم این مساله را ثابت کرده است. من قاعدتا با چنین آدم هایی نمی توانم رابطه داشته باشم
http://www.funshad.com/uploads/admin/1391/02/18/3/02847f9c8f.jpg

برنامه نودبه مناسبت تولدعلی کریمی مصاحبه ای مفصل با او انجام داده است.مصاحبه ای که دوشنبه شب قسمت هایی از آن را روی انتن فرستاد . 5 دقیقه ای که از مصاحبه کریمی روی انتن رفت یک تیترجنجالی داشت. جایی که فردوسی پور از او پرسید:علی دایی و کریمی جواب داد:« دایی فقط به فکر منافع خودش است»

دایی دنبال خودش است

کریمی در ادامه توضیحاتش برای علی دایی گفت:« علی دایی فقط دنبال منافع خودش است. کاری به رفاقت ندارد. تا وقتی منافع خودش تامین شود رفاقت می کند. گذشت زمان هم این مساله را ثابت کرده است. من قاعدتا با چنین آدم هایی نمی توانم رابطه داشته باشم.»

عابدینی گفت کارگرساختمونی بهترازتوئه!

مربی فعلی تیم ملی در مورد روزهای اولیه حضورش در پرسپولیس و صحبت هایش با عابدینی گفت:«ایشون همیشه خیلی به من لطف داشت همیشه یه بار بهم گفت جای تو کارگر ساختمونی میاوردم بهتر بود»

دیدم توی گل چیزی کاسب نمی شم

او به دروازه بانی علاقه داشته است. کریمی این علاقه را هم پنهان نکرد و در موردش توضیح داد:«من اولش می خواستم گلر شم ، بعددیدم فرشید رفت توی گل منم اونجاچیزی کاسب نمی شم رفتم جلو اونجا هم که …»

دوست دارم خداحافظی کنم

کریمی در مورد خداحافظی های چندین باره اش با حالت طنزی پاسخ داد:«دوبارپرسپولیس خداحافظی کردم ….یه بار تیم ملی» به او یادآوری کردند که از تیم ملی قطبی هم خداحافظی کرده ، خندید و گفت:« نه اون که من خداحافظی نکردم …اصلا کردم . اصلا دوست دارم امروز خداحافظی کنم، فردا سلام بگویم. ایرادی دارد؟»

پروین پاچه دوست داره

اسطوره پرسپولیس در مورد روزهای اول فوتبالش و شرایط بداقتصادی خودش را با علی پروین مقایسه کرد:« وضع علی پروین خوب بود، آبگوشت و جگر می خورد،…آقای پروین کله پاچه دوست داشت کلا پاچه خیلی دوست داشت ولی ما پولمون نمی رسید با کیک و نوشابه می رفتم سر بازی.»

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.