علی کریمی

پست اینستاگرام علی کریمی به کمیته انضباطی رسید

علی کریمی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام پستی را منتشر کرد و از دستکاری مبلغ قرارداد یکی از بازیکنان نفت خبر داد.در ادامه این مطلب از بخش ورزشی مجله فانوس با ما همراه باشید.

_______________فانوس_______________

پست علی کریـمی درباره قرارداد بازیکن نفت

عــلی کریمی در صفــحـه شخــص خود در ایــنسـتاگزام به مطـلبی اشاره کرده اســـت که در آن میزان قرارداد یکی از بازیـــکــنان نفـت تهــران دسـتـکــاری شده است و از صد میلــیون تومان به صد هزار تومان رســـیـــده است.

همین موضوع سبــب شده تا کمیتـــه انــضبــاطـی فدراسیون فوتبال بی آنکـــه بازیکـــن مذکور شکایــتــی کرده باشد تصمیـــم به ورود به ایـــن ماجـــرا گرفــتـه تا برخورد قانونی با متـخلـــفـــان انـــجـــام دهـد.

علی کریمی

دستکاری قرارداد بازیکن نفت

اینستاپست جنجالی علی کـریمی در کمیته انضباطی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.