عمل تغییر جنسیت زن بازیگر ترکیه ای !

۰٫۲۵۹۹۷۵۰۰۱۳۶۲۱۶۳۹۵۳۱_irannaz_com
Nil Erkoclar بازیگر سریال و تلویزیون ترکیه که ۲۶ سال دارد درحالی که دختری بسیار زیبا بود حال تغییر جنسیت داده و به پسری بنام روزگار جنسیت خودش را تغییر داده است.
 

۰٫۲۵۹۲۰۶۰۰۱۳۶۲۱۶۳۹۳۱_irannaz_com 

 

بعد از جراحی

۰٫۲۵۹۹۷۵۰۰۱۳۶۲۱۶۳۹۳۱_irannaz_com
مطالب مرتبط