خوردن سیب زمینی سرخ کرده ممکن است شما را بکشد

خطر مرگ با مصرف سیب زمینی سرخ کرده

مصرف بیش از اندازه سیب زمینی سرخ کرده موجب افزایش خطر مرگ می شود که باید پژوهش های بیشتری در این زمینه صورت بگیرد.با ما در بخش سلامت مجله خبری سرگرمی فانوس همراه باشید.

خطر مرگ با سیب زمینی سرخ کرده

مـــطـــالعــه ای جدیــد مصرف حداقل دو بار در هفتــه سیب زمیــنـی سرخ کرده را با خطــر افـــزایـــش یافته مرگ پیوند داده است. دیـر زمانــی اسـت که می دانیــم سیــب زمـــینــی سرخ کرده غذای خوبی برای سلـامت ما محسوب نمــی شود، اما اکنون مطالــعه ای جدیـد مصـــرف حداقــل دو بار در هفته سیب زمـــینی سرخ کرده را با خطر افـــزایش یافـــته مرگ پیوند داده اســـت.

مطــالــعه ای که در نشریـــه American Journal of Clinical Nutrition منتـشـر شده است، مصرف سیـب زمــیـنی در میـان ۴,۴۰۰ بزرگسال که در بازه سنـی ۴۵ تا ۷۹۹ سال قرار داشـتند را طی یک بازه زمـانـی هشــت سالـــه مورد بررسـی قرار داد. در پایان این مطالعه، ۲۳۶ نفر از شرکت کنـندگـان فوت کرده بودنـد.

خطرات جبران ناپذیر مصرف بیش از حد سیب زمینی

پس از تنــظیــم برای چندیـــن عامـل، مصرف کلـی سیب زمـــینی (حتـــی مقـدار زیـاد از آن) افـــزایـش خطــر مرگ را نشـــان نداد. اما زمــانی که پژوهشـــگـران بررسی دقـــیــق تری روی انواع سیب زمینی های مصرفــی شرکت کنـنـــدگـان داشتند، دریــافــتنـد که خوردن سیـــب زمــیـــنـی سرخ کرده حداقل دو بار در هفتـــه، خطـر مرگ را بیش از دو برابر افـزایـش داده است. ایـن در شرایطـی بود که مصـرف سیــب زمـــیـنــی سرخ نشده، ماننـد سیب زمینــی پخـته یا پوره سیـب زمـــیـنــی، هیچ پیوندی با خطـر افزایـــش یافتــه مرگ را نشـــان نداد.

خوردن سیب زمینی سرخ کرده ممکن است شما را بکشد

وقتی سیب زمینی سرخ کرده شما را می کشد!

به گفتـه پژوهشــگران، سیب زمـیـــنـــی های سفـیـد سرخ نشـــده نســـبـــتـــا غذای سالمی محـسوب می شوند زیرا حاوی مقــدار خوب از فیبر، ویتـامــیــن ها و ریـزمغـــذی ها هستـند، که می تواند آثار زیـانـبـار شاخـص قنـــد خون بالـای آنها را متـعادل کنــد. با این وجود، سیب زمـینی های سرخ کرده به طور معــمول دارای چربـــی و نمک افزوده شده بالایـی هستـــنــد.

سیب زمینی سرخ کرده سمی کشنده که با لذت آن را می خوریم!

بـه گفــتـــه پژوهشـــگــران، پیش از اعـــلـــام این که مصرف بیش از اندازه سیـب زمـــیـنـی سرخ کرده موجب افـــزایـــش خطر مرگ می شود باید پژوهش های بیـــشـــتــری در ایـــن زمــیـــنه صورت بگیـرد.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.