عکسی از حادثه تروریستی تهران که روی اکثر مجله های خارجی منتشر شد

به گزارش مجله اینترنتی فــــــانـــــــوس : عکــسی که جهانـی شد؛ایـــن عکـــس از حوادث تروریســتی تهـــران بر روی جلـــد اکثر روزنـــامه های مشـهور دنـــیــا از جملـــه واشـنگتن پست و نیویورک تایـــمـــز منتشـــر شده است.با فانوس همراه باشید عکسی از حادثه تروریستی تهران که روی اکثر مجله های خارجی منتشر شد

ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

عکسی-از-حادثه-تروریستی-تهران-که-روی-اکثـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.