ابوبکر بغدادی، رهبر خبیث داعش:

این مطلب بنا به دستور کارگروه تشخیص مصادیق جرایم رایانه ای حذف شد

مطالب مرتبط