عکس خصوصی بازیکن معروف جان تری و همسرش که حسابی دردسر ساز شد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : اشــتراک یک عکـس در صفحـــه ایـــنـستاگرام فوتبـالیـســـت مشـــهور، خسارتـی چهارصـد هزار پوندی برای او به همـراه داشت.با فانوس همراه باشید عکس خصوصی بازیکن معروف جان تری و همسرش که حسابی دردسر ساز شد

عکس-خصوصی-بازیکن-معروف-جان-تری-همسرش-ک

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ

عکس خصوصی بازیکن معروف جان تری و همسرش که حسابی دردسر ساز شد

مجله اینترنتی فانوس : چهــار فردی که به خانــه جان تری دستـبـــرد زده و از خانــه وی چهارصـــد هزار پوند دزدی theft کرده بودند، چندی پیـــش دسـتـــگــیـــر شدند. جریــان از این قرار اسـت که فوتبـالیست مشهور انــگلـــیسی، جان تری چنـدی پیش تصویری از خود و همسـرش در صفحات اجتـــماعـــی منـتــشـــر کرد و همـــیـن تصویر به ظاهـــر ساده برای او 400 هزار پوند آب خورد.

فـــــــانـــــــوســـــــــ : زمانی که جان تری ایـن تصویر را در ایـنـــسـتـــاگرام Instagram خود منتــشـــر کرد، دزدها متوجه شدنـد که او به همـراه همـسـرش در سفــر به سر می‌ـــبرد و در خانـــه نیـــســـت.از اینرو وارد خانه او شده و اموالش را به سرقـت Stealing بردند.

پس از دسـتگــیـــری سارقــان مشـخـص شد که آنـــهــا متـهم به چند سرقــت دیگــر از خانه‌ـهـای مختلـف بودند که در نهــایت توسط پلــیس Police انگـلـــستـان دستـگیـــر شدنـــد.

فانوس : تصویری که در ادامـــه میـــ‌ـبـــیـنـیــد، تصویری اســـت که جان تری آن را در ایـــنستــاگـــرام به اشتراک گذاشــت و متحـــمـل خسارت 400 هزار پوندی شد.

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ــ

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.