معلوم نیست دقیقا کجاست ! و معلوم نیست دقیقا الناز شاکر دوست قصد چکاری را داشته !

اما چیزی که خیلی معلوم است چشمان خیلی درشت این آقای جغد است !


چهره ها در شبکه‌های اجتماعی (19)

مطالب مرتبط