تصویری از عمامه منسوب به امیرالمومنین (ع) در هنگام ضربت خوردن را مشاهده می کنید.
فانوس : تصویری از عمامه منسوب به امیرالمومنین (ع) در هنگام ضربت خوردن را مشاهده می کنید.

عکس عمامه امام علی (ع) در هنگام ضربت خوردن و اثر ضربت ابن ملجم ملعون