عکس های هوایی از سیل دزفول و آب گرفتگی معابر ، منازل و …

 

عکس سیل در دزفول,عکس های سیل و طغیان رودخانه دز,عکس سیل در خوزستان

عکس سیل در دزفول,عکس های سیل و طغیان رودخانه دز,عکس سیل در خوزستان