غرق شدن پسر 16 ساله در یکی از معروف ترین استخرهای تهران در حضور غریق نجات ها

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : پـسر شانـزده ساله هنگـــام شنا در اســـتخر یکی از مجموعهـــ‌ـــهــای ورزشـی معـــروف در جنوب تهـــران غرق شد و جان خود را از دست داد.با فانوس همراه باشید غرق شدن پسر 16 ساله در یکی از معروف ترین استخرهای تهران در حضور غریق نجات ها

غرق-شدن-پسر-16-ساله-یکی-معروف-ترین-اس

ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ

غرق شدن پسر 16 ساله در یکی از معروف ترین استخرهای تهران در حضور غریق نجات ها

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکنـــا، بعدازظهـــر سوم مرداد ماه جاری مأــموران انتـظـامی یکی از کلـــانــتـــری های جنوب تهران در تمـــاس با بازپرس کشیـک قتل Murderپایــتخــت خبـــر مرگ پسر شانزده ‌ســـالـه‌ـای را اعلام کردند.
بنـابــر اظـهارات مأــموران، پسر شانزده سالـهــ‌ای در اســـتخــر یکی از مجــموعه‌های ورزشـی معـــروف در جنوب تهـــران مشغول شنـا بود که به علت نامـعـلومی و در حضور غریـق‌نــجــات در استخـر غرق شد و جان خود را از دســـت داد.
فانوس : سرانـجـــام قاضـــی Judge ایـلخانـی؛ بازپرس ویژه قتــل پایــتخت دســتور داد تا جســد متوفی برای بررسی علت دقــیـــق مرگ به پزشکی قانونی منــتـقل و دوربــیــنـــ‌ــهـای استـــخر به هنــگـــام حادثـــه Incident بازبــیـــنـــی شود همـچنـــیــن تحـــقـــیـــقات دربـــاره این حادثــه مرگبار ادامه دارد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.