غول سریال بازی تاج و تخت و بلند قدترین مرد انگلیس درگذشت

مجله اینترنتی فانوس : «نیل فینگلتون» (Neil Fingleton) بلندقدترین مرد انگلیس به دلیل آنچه عارضه قلبی عنوان شده است جان خود را از دست داد.غول سریال بازی تاج و تخت و بلند قدترین مرد انگلیس درگذشت

بر اساس گزارش تلگراف، «فینگلتون» که بلندای وی ۲ مترو ۳۴ سانتی‌متر بود به دلیل ایفای نقش غول در سریال «بازی تاج و تخت» (Game Of Thrones) بیش از پیش معروف شده بود.خبرگزاری تسنیم: «نیل فینگلتون» (Neil Fingleton) بلندقدترین مرد انگلیس به دلیل آنچه عارضه قلبی عنوان شده است جان خود را از دست داد.

بر اساس گزارش تلگراف، «فینگلتون» که بلندای وی ۲ مترو ۳۴ سانتی‌متر بود به دلیل ایفای نقش غول در سریال «بازی تاج و تخت» (Game Of Thrones) بیش از پیش معروف شده بود.

غول سریال بازی تاج و تخت و بلند قدترین مرد انگلیس درگذشت funnos.com

غول سریال بازی تاج و تخت و بلند قدترین مرد انگلیس درگذشت funnos.com

غول سریال بازی تاج و تخت و بلند قدترین مرد انگلیس درگذشت funnos.com

غول سریال بازی تاج و تخت و بلند قدترین مرد انگلیس درگذشت funnos.com

غول سریال بازی تاج و تخت و بلند قدترین مرد انگلیس درگذشت funnos.com

غول سریال بازی تاج و تخت و بلند قدترین مرد انگلیس درگذشت funnos.com

غول سریال بازی تاج و تخت و بلند قدترین مرد انگلیس درگذشت funnos.com

غول سریال بازی تاج و تخت و بلند قدترین مرد انگلیس درگذشت funnos.com

غول سریال بازی تاج و تخت و بلند قدترین مرد انگلیسی درگذشت,نیل فینگلتون,غول سریال بازی تاج و تخت درگذشت,علت مرگ غول رسال بازی تاج و تخت,بلند قدترین مرد انگلیسی درگذشتغول سریال بازی تاج و تخت و بلند قدترین مرد انگلیسی درگذشت,نیل فینگلتون,غول سریال بازی تاج و تخت درگذشت,علت مرگ غول رسال بازی تاج و تخت,بلند قدترین مرد انگلیسی درگذشتغول سریال بازی تاج و تخت و بلند قدترین مرد انگلیسی درگذشت,نیل فینگلتون,غول سریال بازی تاج و تخت درگذشت,علت مرگ غول رسال بازی تاج و تخت,بلند قدترین مرد انگلیسی درگذشتغول سریال بازی تاج و تخت و بلند قدترین مرد انگلیسی درگذشت,نیل فینگلتون,غول سریال بازی تاج و تخت درگذشت,علت مرگ غول رسال بازی تاج و تخت,بلند قدترین مرد انگلیسی درگذشت

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.