فساد و فحشا در خانه مجردی دختر دانشجو و رفت و آمد مردان هوس باز

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : خـــانــه فســاد سمـیرا با عمـلـیـات پلـیـس فروپاشید.با فانوس همراه باشید فساد و فحشا در خانه مجردی دختر دانشجو و رفت و آمد مردان هوس باز

فساد-و-فحشا-در-خانه-مجردی-دختر-دانشجو-و

ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ

فساد و فحشا در خانه مجردی دختر دانشجو و رفت و آمد مردان هوس باز

به گزارش فانوس به نقل از گروه جنــایـی رکـنــا، ماموران پلــیس Police در شهــر جیزه موفق به دستگــیــری زنــی که به ترویج فسـاد شهرت داشت شدند. ایــن زن که نامش سمـیرا اســت و 20 سال سن دارد در آپــارتـــمان خود پذیـــرای مردان هوس باز بود.
سمـــیرا در ابــتــدا مدعی شد که دانـشـجو است و درایـن خانه با دوستـان خود فعـالیت های دانشــجویی انــجـام می دهــد. امـا تحقـــیقات پلــیس خلاف ادعــای سمـــیـــرا را اثـبــات کرد.
فانوس : سمــیرا همــراه چنـــد تن از دوستـــان خود در ایـن خانه تیـمـی خدمـات سیـاه به مردان کثـیـــف ارائه می دادنـــد. دو تن از همـراهـــان سمیرا به علــت فحـشا از دانـــشــگـــاه اخـــراج شده بودنــد.
فانوس : این افـراد اعـتـیــاد نیز داشـــتند و همـــراه مردان مواد مخـــدر Drugs مصـرف می کردنـد. پرونده سمــیــرا و کارکـــنـــانـــش برای بررســی و محاکـــمــه در اختــیـار دادستـان قرار گرفـــت.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.