فواید روزه گرفتن که شما را شگفت زده میکند

فواید روزه گرفتن که شما را شگفت زده میکند

احتمالا شما هم از فواید روزه گرفتن بی خبرید, روزه گرفتن با توجه به نتایج تحقیقات و از نظر علمی فواید فراوانی دارد.با ما در بخش سلامت مجله خبری سرگرمی فانوس همراه باشید.

روزه گرفتن چه فوایدی دارد؟

بســـیــاری از مردم روزه را به عنوان یک وظیفه دیـــنی و شرعــی خود می دانــنـــد، امـــا فقط تعداد کمـــی درباره فوایـد روزه بر سلـــامـت آگـــاه هســـتــنـــد.

در واقع این روزها علم ثابـــت کرده که روزه فوایـــد فراوانـــی دارد. برای مثال بسیاری از رژیم های شنـــاختـــه شده در خود قســـمــتـی مانــنـــد زمـــان روزه داری دارند. اگـــر بخواهم یک نمونه برایتان مثال بزنم برنــامـه غذایی اســـت که در آن یک روز به طور کامـل چیـزی خورده نمــی شود ( ایــن تنهــا مثـالی بود از به کار گیری روزه در برنامـه های غذایـــی ).

علــم دربــاره فواید روزه گرفـــتن چه می گوید؟ بیــاییـد بررســی کنـــیم که چه زمـــانی روزه داری خوب است و چه زمـانــی ممکـن اسـت آســـیـــب برســـانـــد.

فواید روزه گرفتن که شما را شگفت زده میکند

آیا روزه گرفتن برایمان خوب است؟

ایــده ایــنـکــه حذف غذا خوردن می تواند سالــم باشد شایـــد در ابـتـــدا متــنــاقـــض به نظر برسـد، چون غذاهــا حاوی مواد مغـذی هســتنــد و شمـــا به آنـها نیــاز دارید. جواب ایـنـکــه روزه می تواند سالــم باشـد یا خیر به بیش از مقـــدار کالـــری و ایــنــکه چه زمــانـــی غذا می خورید بسـتـگـی دارد. ایــنکــه در چه شرایطـــی روزه می گیــرید هم تاثـــیر بزرگــی روی تاثیر آن خواهد داشــت.

محدود شدن کالری

بــنـــجـــامیــن فرانـکـلــین ( یکی از اولین بنـــیـــان گذاران ایـــالات متحـده ) می گوید:برای بالـــا بردن طول عمـــرت، غذایت را کمــتـــر کن. تحقـیقـات نشان داده کاهش مجموع کالری مصــرفـــی در روز می تواند عمل برخـی آنـــتی اکـسـیــدان ها در کاهـش عوامـل بالا برنده سن در مغز و بدن را تقـــلــید کنـــد.به عبـــارت دیـگر، یکـــی از قوی تریــن شاخص های طول عمر غذایـی که می خورید نیســت بلکــه مقـدار غذایی است که می خورید. آنهـــایـی که کمتــر غذا می خورنــد بیـشـتر هم زندگــی می کنـند.

با این حال اگــر کاهـــش کالری دریــافتی بیش از حد باشد و ایــن کار به صورت مداوم ادامــه پیدا کند بدن این شرایط را یک عامــل استـرس زا قلمداد می کنـد. پس قرار نیــست خود را کامـلــا از غذا خوردن محروم کنـیـم.

برای مثــال اگـر یک فرد دو روز چیزی نخورد دچار نشانه هایی مانـند مقاومت به انــسولین می شود و همیـن می تواند در برخی موارد منـجـــر به دیابـــت شود. در کنار افـــزایش هورمون های اســتــرس و مقـاومت به انسولیـــن، بدنتان می توانـد به حالتی برود که به آن قحطی زدگـی بدن می گویند، در این شرایط سوخت و ساز بدن کاهــش پیدا می کنـــد ( کمتر کالری می سوزانـــیـــد ). حتی بدتــر از ایــن، ممـــکـــن است بدن چربــی هایــی که دارد را حفظ کنــد.

روزه داری متناوب

روزه داری متــناوب یعنی مدتــی روزه بگــیــرید و سپـــس مدتـــی اســـتـراحـت کنـیـد. در واقـع نوعی رژیم غذایی به حساب می آیـد.

محـــقـــقـان می گویند روزه داری متـنـاوب می تواند برای بدن و وزنـــتــان مفـــید باشـــد. در تحـــقـــیـقـــی که روی روزه داری های دیـنــی ماننـــد رمـضان صورت گرفت محـــققـــان متوجه شدند کسانــی که اقدام به روزه داری در این ماه می کنــند در واقـــع دچــار هیـــچـگونه مشــکل متـــابولیک مربوط به محـدود شدن کالری ها نمی شوند.

آنچه دیگر تحقیقات درباره تاثیر روزه داری متناوب بدست آوردند:

  • آییــن ۲۱ روز روزه داری دانیـــل ( در ایـن رســـم فرد محــصولات حیوانـی و غذاهــای حاوی مواد نگه دارنده را مصــرف نمی کند ) باعث بهــبود پارامــترهای سلـــامت و کاهــش خطـــر بیمـاری های قلــبــی می شود.
  • روزه ارتدوکس یونانی نشــان داده که می توانــد باعـث بهبود شاخــص های LDL/HDL شود.
  • روزه داری در طول ماه رمـــضـــان نشــان داده که می توانــد تاثـــیـری مثـــبــت روی سیـستــم ایـــمنـــی بدن بگــذارد، و همچـنیــن الــتــهاب را پاییـــن آورده و سطـــح کلــسترول را بهـبود ببخـشد.

مـــسـلمـا به تحقــیقات بیـشتری نیاز اســت تا کامـــلـــا متوجه شد چرا روزه داری تاثـــیـــرات مثبــتی روی سلـــامـتـــمان دارد.

موضوع فقط مقــدار کالری یا عنــصــر مذهبـــی نیسـت، در موارد بالـــا روزه داری سالم چیزی است که در چارچوب ذهــن نیـــز رخ می ده و باعــث پاکی روحی، احسـاسی و فیزیکی است. ذهـــن و بدن با هم درگیـر می شوند تا به نتیجـه ای سالـــم برســـنـــد.

در مقـابـل، روزه داری ناسالم یعنی فرد فقـــط روی محروم ساختـــن خود تمـرکز کند، یعنـــی بدون برنــامه ریــزی فقـط قصــدش کاهش غیر هوشمـندانه کالــری ها باشـــد.

سخــن پایانی

روزه گرفـتن به خودی خود برای شمـا بد یا خوب نیــست. بستگی به ایـــن دارد که شمــا چگونه انجــامــش دهــیــد. اگـــر می خواهید از روزه داری به عنوان یک رژیــم سفت و سخـت برای کاهـــش سریـع وزن و مجــازات خود برای پرخوری های قبـــلـــی استـفـاده کنیـــد، بدن بر علــیـه تلـــاشــتــان عمل خواهد کرد.

از سوی دیـــگـــر، اگــر از روزه به عنوان ابزاری برای تمـیز کردن فکــر، بدن، و روح اسـتفـاده می کنـیـــد، راهنـمایتـــان می شود. دلـیــلش هم ایــن اســـت که برنــامه غذایــی بیــش از آن چیـزی اســـت که فقـط می خوریـد.

روزه گرفتن این وظیفه دینی چه سودی برای جسم ما دارد…؟

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.