قاتل آتنا اصلانی از ترس دیگر زندانیان اقدام به خودکشی کرد

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : اسـماعـــیــل رنـگرز از ترس گرفـتار شدن به دســت زندانـیــان در بازداشتگـاه اقــدام به خودکـــشــی کرد.با فانوس همراه باشید قاتل آتنا اصلانی از ترس دیگر زندانیان اقدام به خودکشی کرد

قاتل-آتنا-اصلانی-ترس-زندانیان-ا

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ

قاتل آتنا اصلانی از ترس دیگر زندانیان اقدام به خودکشی کرد

به گزارش فانوس به نقل از گروه حوادث Accidents رکنـا، شیطان پارس آبـــاد از آنجــایـی که می دانـســـت به پایـــان زندگــی سیـــاه خود نزدیـــک شده در بازداشتگاه قصد داشــت خود را خفه کند امــا مامور اداره آگـاهـی اردبـیل متوجه اقـدام به خودکـشی او شد و جلوی او را گرفـــت.
فانوس : گفـــتـــه می شود زنـــدانـیان نیز پذیرای حضور شیـــطان پارس آبـــاد در میان خود نیــســتـــنـــد و او از ترس حضور در زنـدان و برخورد با سایر زندانیـــان دست به خودکشـی زده است. از زمـــانــی که ایـن قاتل دســـتــگــیــر شده اسـت ترس از به دار آویخـــته شدن در ملاعـام هنــگام بازجوی ها در وجود ایـن شیطان کاملا مشـــهود است.
فــــانـــــــوســــــ : پدر آتـنا نیز با اشــاره به اینکه او با لباس های تن اش اقـــدام به خودکـــشـــی کرده است، گفــت: امیدوارم این کار شیطــان نمــایــش نباشد چون این مرد افـکار بســیار کثیفی دارد. وی ادامـه داد: از روزی که ایـــن قاتـــل اعـتـراف کرده و مراســم خاکسپـاری انجام گرفـــتـــه است من، مادر و خواهــر آتنا دل رفــتن به خانه مان را نداریم و حتــی از جلوی قتلـگـاه هم نمـــی توانیــم عبور کنــیـــم. در حالی که خانواده و اقوام اســـمـاعــیــل رنــگرز علی رغـم همـــه شایـــعـــه های دروغیـــن از همـان روزها اول به زنــدگـی عادی و کســب و کارشــان مشغول هستنــد و به هیچ عنوان شهر را ترک نکـرده انـــد.

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.