قبیله آدمخوارها در هندوستان مکانی اسرارآمیز و وحشتناک با رسومی خاص+تصاویر

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : همـــه ی ما داستان هایی دربــــاره آدمخواران شنیده ایم. اما آیا آدمخواران وجـــود دارند؟ با فانوس همراه باشید قبیله آدمخوارها در هندوستان مکانی اسرارآمیز و وحشتناک با رسومی خاص+تصاویر

قبیله-آدمخوارها-هندوستان-مکانی-اسر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبیله آدمخوارها در هندوستان مکانی اسرارآمیز و وحشتناک با رسومی خاص+تصاویر

فـــــــانـــــــوســـــــ : کریستیانو اوستینلی، عـــکاس ایتالیایی از قبیله آگوری در شهر واراناسی هندوستان دیدار کرد. این قبیله شامل راهبانی است که مراسم عجیب و قریب از قبیل خوردن مدفوع و گوشت انســـــان و همچنین خوردن ادرار از جمجمه انسان را برگزار می کنند.

قبیله-آدمخوارها-هندوستان-مکانی-اسر

فانوس : کریستیانو از نحـــــوه زندگی مردم این منطقه دورافتاده عکس های زیادی گرفته است. او می گوید:” این منطقه بسیار اسرارامیز است و مردم هندوستان از این مکان وحشت دارند. گفتـــــه می شود این افراد می توانند آینده را پیشگویی کرده، روی آب راه بروند و پیشگویی های شیطانی داشته باشند.”

قبیله-آدمخوارها-هندوستان-مکانی-اسر

این راهبان از ترکیب ماریــــجوانا، الکل و مدیتیشن برای رسیدن به حالت خلسه و نزدیک شدن به خدای هندو، لرد شیوا، استفاده می کنند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبیله آدمخوارها در هندوستان مکانی اسرارآمیز و وحشتناک با رسومی خاص+تصاویر

مجله اینترنتی فانوس : از دیگــــر مراسم آزاردهنده ی راهبان آگوری خوردن سر حیوانات زنده، پوشاندن بدن خود از خاکستر اجساد سوخته و انجام مراسم روی این اجساد است.

قبیله-آدمخوارها-هندوستان-مکانی-اسر

فـــــانــــــوس : این قبیله در میــــان مکانهایی که مخصوص مرده سوزی است زندگی می کنند. آنها اعتقاد دارند “لرد شیوا” و “الهه کالی ما” در این مکان ها حضور دارند و از آنچه مردم دور می ریزند تغــــذیه می کنند. آنها همچنین اعتقاد دارند که جسم و خون فانی است و بدن انسان بی اهمیت و ناچیز است. آگوری ها اغلب از دنیای مادی فاصله می گیرند و از لبــــاس و پوشش استفاده نمی کنند تا بدن انسان را در خاکی ترین وضعیت ممکن نشان دهند.

قبیله-آدمخوارها-هندوستان-مکانی-اسر

فانوس : آنها این عقیده را با زندگــــی کردن در قبرستان ها و احاطه کردن خود با مرگ و تباهی نشان می دهند. ریشه ی آگوری ها به “بابا کینارام”، اهل فرقه پروتستان در قرن ۱۷ بازمی گــــردد که گفته می شود تا سن ۱۷۰ سالگی زندگی کرد.