قبیله ای در تایلند که پس از مرگ مرد , زن را هم زنده به گور می کنند

به گزارش مجله اینترنتی فانوس : قـبــیلــه ای در تایـلــند وجود دارد که زمانـــی که مرد فوت می کنــد همـسرش را با او زنده دفن می کننـد!!با فانوس همراه باشید قبیله ای در تایلند که پس از مرگ مرد , زن را هم زنده به گور می کنند

قبیله-ای-تایلند-که-پس-مرگ-مرد-زن-را

 ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

قبیله ای در تایلند که پس از مرگ مرد , زن را هم زنده به گور می کنند

مجله اینترنتی فانوس : مذاهب و فرهـنــگــ‌ــهای گوناگون در سراسر جهــان به بهـانـه تولد، ازدواج، رســـیـدن به بلوغ، مرگ و .. آداب و رسوم خاص خود را برگـزار می‌کــنـــنـد، آداب و رسومی که شایــد از نگــاه دیـگـــران، خشن، ترســنـــاک، دردنـــاک، بیهوده و سنــگــدلـانه محـسوب میــ‌ـشوند،امــا برای پیروان آن آیـیـــن به‌ــعنوان نوعی تقـدیــس و پالــایش روحی و معنوی نگریستـه میــ‌شود. یکـــی از این آیــیــن های عجـــیـــب و غریـب و حتی ترســنــاک در کشور تایلند وجود دارد که در آن قبیلـــه ای ، زمانـی که مرد فوت می کند همـــسرش را با او زنده دفـــن می کننــد! در فیـلــم زیر میـــتوانیـد زنــده به گور کردن یک خانم تالنـدی پس از مرگ همـســرش را ببـــیــنیــد.

نظرات کاربران (1)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.

  1. keya

    اداب رسوم برای افرادی که ان را ندارند عجیب است اما برای خودشان عادیست