قتل

قتل پدر و پسر بر سر جای پارک ماشین در غرب تهران

درگیری مسلحانه دو طایفه بر سر جای پارک منجر به قتل یک پدر و پسر شد،قاتل در حالی پای میز محاکمه حاضر شد که به شدت ابراز پشیمانی کرد.

قتل پدر و پسر با اسلحه شکاری در غرب تهران

پسر جوان که با اسـلـــحـــه شکــاری یک پدر وپســـر را کشــتــه بود دیروز در حالـــی پای میــز محـــاکمه ایسـتــاد و ابراز پشیــمـانـی کرد.

بیــست و نهــم مرداد93 مأموران کلـانـتـری امـامزاده داوود در جریـــان درگـــیــری خونین در روستـــای سنــگـــان در شمـال غرب تهران قرار گرفـــتند و راهـــی محـل شدند. بررسـی ها نشـان می داد در درگــیـــری دســـتــه جمـعـی یک پدر و پســـر مورد اصـــابت شلـــیـــک گلوله سلاح شکـاری، قرارگـرفــتـــه و به مراکــز درمانـــی منـــتــقـــل شده اند.
تلـاش پزشـــکـــان امـــا برای نجات ایــن پدر و پســـر بی نتـــیـجه ماند و انــهــا به خاطر شدت خونریـزی جان سپـــردنـد.

پلیـس در نخــسیــن گام از تحــقیـقــات به پرس و جو از اهالـــی روستـا پرداخــت و دریـــافـــت درگـیـری بیـــن اعضــای دو خانواده صورت گرفته که با یکدیـــگر خویشــاوند بوده اند.

بررســـی ها نشان می داد عامــل شلیــک خونیـــن به نام امیـر به محــل نامــعلومی گریـختـــه است. محـــل زندگی آنـــهـا در یک سراشـیبی قرار داشــت و خانواده مقتول در ارتـــفاع بالـــاتــری ساکن بودند که ان روز اقـدام به سنـــگ پرانی به سمت محـــل سکونت امــیـر کرده بودند و به همــین خاطـــر آن روز امیـــر با اسلحـه شکـــاری اقدام به تیــراندازی کرده بود.تلـــاش برای ردیابی عامــل جنایـت ادامــه داشت تا ایــنــکـــه پلیس رد وی را در منــطقه ربـــاط کریــم تهران شناسـایی و او را بیسـت و چهـارم آذرماه همان سال بازداشـت کرد.

امـــیــر دیروز در شعبـه پنـجـــم دادگاه کیـــفـــری یک اسـتـــان تهــران به ریـــاست قاضــی بابــایـی و با حضور مستشار حسام الدیـــن تولیــت پای میـز محـــاکمـــه ایـســتاد. در ابـتدای این جلـسـه اولیــای دم برای امیر حکم قصــاص خواســتند.

سپــس متهـــم در جایـگاه ویژه ایســـتاد و در تشریــح جزیـــیات ماجــرا گفت:اخـتـلاف ما با هم بر سر یک اره برقی بود.پدر و پســـر اره برقی را به ما نمــی دادنــد و سر همیـن موضوع چنــد بار با هم درگیر شده بودیـــم. آخریـــن بار سر جای پارک ماشین با هم درگـــیر شدیم. من در خانـــه نشــستـــه بودم که متوجه سنـــگ پرانـــی پدر و پسر به سمـت خانـــه مان شدم. من که عصبــانـی شده بودم اسلــحــه شکــاری را به دسـت گرفتـــم و مقــابــل در خانــه آنـــهــا رفتــم. قصـد کشتـن کسـی را نداشـتــم و فقــط می خواســـتـــم آنها را بترســـانم. امـا دعوا بالـا گرفـت و من به ناچار شلـیک کردم.

وی که سرش را پایــیـن انــداختـه بود گفـت:حالـــا غیــر از پشیـمـــانــی حرفـــی برای گفتـــن دارم و از اولیای دم می خواهـــم به جوانـــی ام رحم کنـند و مرا ببخشند.

در پایان این جلــســـه هیات قضایـی وارد شور شد تا رای صادر کنــد.

جای پارک ماشین باعث قتل یک پدر و پسر شد + جزئیات

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

شما باید وارد شوید تا قادر به ارسال دیدگاه باشید.